-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2509 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين كه درباره موضوعي اطلاعات كافي دارم، اما هنگام صحبت يا سخن راني نميتوانم آن را تشريح كنم، يا هنگام صحبت كردن دل شوره و اضطراب پيدا ميكنم. چه بايد كرد؟

يكي از عوامل اضطراب هنگام صحبت و عدم توانايي تشريح آن چه ميداند، اعتماد به نفس نداشتن و احساس حقارت و خود كم بيني است. براي از بين بردن اضطراب هنگام صحبت و قدرت تبيين آن چه كه ميدارند، مؤثرترين كار اين است كه به خود اعتماد كنيد و خود را از ديگران كمتر نبينيد و مدام زمزمه كنيد كه چه چيزي از ديگران كمتر دارم كه آنها ميتوانند، اما من نه!

از قديم گفتهاند: كار نيكو كردن از پر كردن است. بسيار مفيد است كه گاهي در مقابل آيينه قرار بگيريد و فرض كنيد كه در ميان اجتماع قرار داريد سپس صحبت كنيد و عيب و نقص خود را از اين طريق برطرف كنيد.

اگر چند بار هم شكست خورديد و نتوانستيد صحبت كنيد، در خود احساس ضعف نكنيد و به خود تلقين كنيد ميتوانم... گاهي اعضاي خانواده مثلاً برادران و خواهران را جمع كنيد و بگوييد ميخواهم مطالبي به اطلاع تان برسانم. وقتي آماده شدند، صحبت را به طور رسمي آغاز كنيد. گاهي رئوس مطالب مورد نظر را نوشته و چندين بار به گونهاي كه داريد سخن راني ميكنيد، آن را بخوانيد و توضيح دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.