-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2510 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بعضي از دوستانم مرتكب كارهاي زشت ميشوند، ماندهام كه با آنها چه كار كنم! اگرقطع رابطه نكنم ميترسم آلوده شوم و اگر قطع رابطه بكنم، مشكل ديگري پيش ميآيد. كمكم كنيد كه چه كار كنم؟

در بين فرزندان بشر در تمام ادوار زندگي، از ايام كودكي و جواني تا روزگار كهولت همواره نيازمند رفاقت ديگران هستند، شبههاي نيست. همان طور كه آدمي از داشتن رفيق موافق احساس مسرت ميكند و از مصاحبتش خشنود ميگردد، هم چنين از تنهايي رنج ميبرد و از نداشتن هم صحبت شايسته، آزرده خاطر ميشود. امام علي(ع) فرمود: كسي كه دوست خو را كه براي خدا با او دست شده، از دست بدهد، مثل اين كه شريفترين اعضاي خود را از كف داده است.(1) در اين جهت هم كه هر دوستي به مقياس درجه رفاقت در امورمادي و معنوي رفيق خود نفوذ ميكند و هر يك دانسته يا ندانته روي عقايد و اخلاق و رفتار و گفتار ديگري اثر ميگذارد، حرفي نيست. به گونهاي كه رسول خدا(ص) فرمود:المرء علي دين خليله و قرينه؛ روش آدمي طبق مذهب و سيره دوست دلبندش خواهد بود.(2) و امام علي(ع) فرمود: از رفاقت با كساني كه افكارشان خطا و اعمال شان ناپسند است، برحذر باش، چه آدمي به روش رفيقش خو گرفته و به افكار و اعمال وي عادت ميكند.(3)

رفاقت با افراد ناباب وآلوده آثار سوء خطرناكي دارد. از جمله امام صادق(ع) فرمود: كسيكه با رفيق بد هم نشيني كند، سالم نميماند و سرانجام به ناپاكي آلوده ميشود.(4)

در حد امكان از طريق امر به معروف و نهي از منكر براي صلاح دوستان بكوشيد. و بگوييد حيثيت و شرافت شما و خانواده محترمتان در معرض خطر قرار گرفته است يا ميگيرد. به او بگوييد: باوركنيد از دست دادن رفيق شفيقي مثل شما سخت مرا رنج ميدهد، اما چه كنم كه آبروي من دارد لطمه ميخورد. شما را به خدا براي دوستي هم كه شده از اعمال بد بپرهيزيد.

پينوشتها:

1 - غررالحكم، ج5، ص 742، چاپ دانشگاه.

2 - شيخ حرعاملي، وسايل الشيعه، ج8، ص 430.

3 - نهج البلاغه، نامه شماره 69.

4 - محدث نوري، مستدرك، ج2، ص 65، چاپ قديم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.