-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2525 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه نوع نوشته و كتاب هايي از نظر بزرگان ديني ـ سياسي براي جوانان مفيد است ؟

برادر نصرت الله يعقوب خاني غياثوند, درود بر شما, از اين كه با ما مكاتبه كرده و شبهات وخواست هاي خود را از ما مطالبه كرديد, متشكريم . ت

به طور كلي علما و انديشمندان ديني ـ سياسي براي عموم به ويژه جوانان كتابي را مفيد و سودمند مي دانندكه از نظر اعتقادي , ايمانشان را به اصول دين , تقويت و از نظر علمي , اْان را به انجام دستورات كتاب و سنت راغب واز حيث اخلاق فردي و اجتماعي مؤدب به آداب اسلامي كند. از نظر سياسي نيز به گونه اي به جوانان بينش دهد كه بتوانند در موضع گيري هاي سياسي و انواع و اقسام شعارها و گرايشات , سره را از نناسره تشخيص دهند.

مطالعه آثرا استاد شهيد مطهري بسيار مفيد است , چنان كه امام به جوانان سفارش كرده اند كتاب هاي آيةالله حسن زاده , آية الله جواد آملي , آية الله مكارم شيرازي , مصباح يزدي , جعفر سبحاني , هشامي رفسنجاني (مخصوصاً كتاب هاي فلسطين و اميركبير) و هم چنين كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي كه خاطرات ارتشبدحسين فردوس است , و كتاب بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني ره تأليف حميد روحاني كتاب هايي مفيدو معتبر هستند كه توصيه مي كنيم آن ها را مطالعه كنيد. موفق و پيروز باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.