-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13631)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12908)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9014)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4746)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2479)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1575)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1420)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1240)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(995)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25341 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در سرگذشت قوم نوح چه عبرتها و درسهايي بري مصلحان وهمه انسانها وجود دارد؟
در سرگذشت نوح عبرتها و درسهاي زندگي فراواني براي مصلحان و همة انسانها وجود دارد كه بهطور اجمال اشاره ميكنيم:
1ـ ملاك برتري و فضيلت، ايمان و تقوا است. آنجا كه از نوح ميخواهند طبقة بيبضاعت و گمنام را كه طبعاً طبقة كشاورزان و كارگران بودند، از طرف خود طرد نمايد، او با قاطعيت تمام با اين كار مخالفت ميكند و يادآور ميشود كه اگر چنين نمايد، از ستمگران خواهد بود. هود/31.
2ـ استقامت نوح در مدّت 950 سال، درس بزرگي براي مصلحان است كه بهزودي نبايد خسته شوند و تسليم ناملايمات و دشواريها گردند، بلكه پيوسته بايد چراغ اميد در دل آنان روشن باشد.
3ـ فرزند غريق نوح مصداق روشن «يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الحَيِّ» روم/19 ميباشد.
4ـ اين فرزند گنهكار تصوّر كرد كه كوه ميتواند براي او پناهگاه خوبي باشد، ولي غافل از آنكه نه تنها كوه و روي زمين، بلكه سراسر گيتي در برابر فرمان خدا نميتواند حافظ و نگهبان انسان باشد و همة آنها منهاي خدا، پناهگاهي پوشالي هستند وبشر بايد پيوسته به خدا پناه برد و وسايل طبيعي را ا بزار و آلاتي بداند كه خدا در اختيار او قرار داده است.
5ـ طوفان نوح كه همة كافران را در بر گرفت، علاوه بر مجازات، يك نوع پاكسازي محيط انسان بود. در حقيقت هر جامعهاي آنگاه كه از نظر فساد به حدي رسيد كه نتوانست هدف خلقت را ترسيم كند، بهوسيلة عاملي نابود ميشود و عناصر پاكي، جاي آنان را ميگيرند و همين گروه نيز اگر پس از مدّتي به اين سرنوشت دچار شدند، عذاب الهي آنان را نيز فرا ميگيرد. هود/48.
6ـ همسر نوح با آنكه در محيط زندگي پيامبر بزرگي مانند نوح زندگي ميكرد، اهل نجات نبود. كساني كه مجرّد مصاحبت با نيكان و واقع شدن در قلمرو انبياء را نشانة پاكي مصاحبان ميدانند و بر همة صحابة پيامبر، لباسي از قداست و عدالت ميپوشانند، بايد از سرگذشت همسر نوح درس بگيرند و چنين داوري را رها كنند و مصاحبان نيكان را به دو گروه متقي و پرهيزگار و عاصي و گنهكار تقسيم كنند.
7ـ مجموع سرگذشت قوم نوح ميرساند كه جهان، آزمايشگاهي عمومي است و خدا علا وه بر آزمايشها خصوصي، يك نوع آزمايشهاي دسته جمعي و گروهي دارد، چنانكه پس از بيان سرگذشت نوح ميفرمايد: «إنَّ في ذالِكَ لآياتٍ و إِنْ كُنّا لَمُبْتَلينَ» مؤمنون/30 « در اين سرگذشت نشانههاست و ما آزمايش كنندگانيم» از اين جهت قرآن سرگذشت نوح را آيتي براي جهانيان و وسيلة يادآوري براي عبرتآموزان ميداند. عنكبوت/15؛ قمر/15؛ الحاقه/12

منشور جاويد ج 11
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.