-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13174)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9003)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25370 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه فرقي بين اب و والد است؟ آيا آزر پدر حضرت ابراهيم بود، يا عمو؟ آيا اب در آيه 74 انعام به معناي پدر است يا عمر؟

واژه اب با واژه ولد در لغت عرب فرق روشني دارد. واژه نخست، در غير پدر حقيقي مانند جدّ مادري، عمو، مربي، معلم و كساني كه براي تربيت انسان زحمت كشيدهاند نيز گفته ميشود،(1) در حالي كه كلمه والد فقط در پدر حقيقي به كار رفته است.(2) برايناساس واژه اب معناي عام داشته و والد معناي خاص دارد. در آيه 133 بقره واژه اب در عمو اطلاق شده است: قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الهاً واحداً و نحن له مسلمون؛(3) فرزندان يعقوب گفتند: خداي تو و خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه خداي يكتا است ميپرستيم و ما همگي تسليم او ميباشيم. در اين جا فرزندان يعقوب، اسماعيل را نيز جزو پدران خود خواندهاند، در حالي كه عموي آنان بود.(4)

متكلمان و قرآن پژوهان در اين كه آزر پدر حضرت ابراهيم است، اختلاف نظر دارند.(5)

برخي از مفسران و دانشمندان اهل سنت با بهرهگيري از آيه واذ قال ابراهيم لأبيه آزر...(6) گفتهاند آزر پدر حضرت ابراهيم بوده است. البته برخي ديگر از عالمان اهل سنت مانند آلوسي(7) و طبري باور دارند كه آزر پدر ابراهيم نبوده است.(8)

مفسران و دانشمندان شيعه باور دارند كه آزر پدر حضرت ابراهيم(ع) نبوده بعضي او را پدر مادر، و بسياري او را عموي ابراهيم دانستهاند.(9)

دانشمندان شيعي براي اثبات مدعاي خود به دلائل متعدد استدلال نمودهاند كه به دو تا از آنها اشاره ميشود:

أ) در هيچ يك از منابع تاريخي اسم پدر ابراهيم آزر گفته نشده است. بيشتر مورخان نام پدر ابراهيم(ع) را تارخ(10)، پسر ناخور، پسر ساروع، پسر اغوا، پسر فالع، پسر شالح، پسر قيتان ذكر كردهاند.(11) در كتب عهدين نيز همين نام آمده است.

ب) از برخي روايات استفاده ميشود كه اجداد پيامبران از صلب پاك هستند، چنان كه پيامبر(ص) فرمود: همواره خداوند مرا از صلب پدران پاك به رحم مادران پاك منتقل ميساخت و هرگز مرا به آلودگيهاي دوران جاهليت آلوده نساخت.(12)

شك نيست كه روشنتترين آلودگي بتپرستي و شرك است. اگر چنين است، چگونه آزر كه طبق آيه 74 انعام بتپرست بوده پدر حضرت ابراهيم(ع) است؟! بر اين اساس بايد گفت: در آيه 74 انعام كه از آزر به عنوان اب ياد شده، به معناي پدر واقعي حضرت ابراهيم نيست، بلكه مقصود از آن عمو يا جدّ مادري و يا معلم ميباشد. تمام تعبيرهاي قرآن در مورد آزر، واژه اب است نه والد بنابراين بعيد نيست كه مراد از اب در اين موارد، سرپرست باشد، مانند عمو و دايي.(13)

پينوشتها:

1 - تفسير نمونه، ج5 ص 303؛ منشور جاويد، ج11، ص 220.

2 - منشور جاويد، ج11، ص 220.

3 - همان.

4 - همان؛ تفسير نمونه، ج5، ص 305.

5 - مجمعالبيان، ج4، ص 89، دانشنامه قرآن، ج1، ص 33، ترجمه الميزان، ج7، ص 255 به بعد.

6 - تفسير نمونه، ج5، ص 303.

7 - تفسير روح المعاني، ج7، ص 169.

8 - جامعالبيان، ج7، ص 158.

9 - تفسير نمونه، ج 5، ص 303.

10 - تفسير نمونه، ج5، ص 303؛ سيره ابن هشام، ج1، ص 3؛تايخ طبري، ج1، ص 346.

11 - دايرةالمعارف تشيع، ج1، ص 264؛ دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج2، ص 498.

12 - تفسير نمونه، ج 5، ص 305.

13 - منشور جاويد، ج11، ص 220؛ ترجمه الميزان ،ج7، ص 260.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.