-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12569)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8958)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1411)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1230)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25371 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

بر اساس نظر مراجع و علماي عظام زردشتيان، مسيحيان، يهوديان و كلاً اقليتهاي مذهبي پاك هستند؟ اگر كسي در اين فتوا به نظر حضرت امام خميني(ره) عمل نموده، آيا ميتواند در اين مسئله به نظر علماي ديگر كه آنها را پاك ميدانند مراجعه كند؟

در مورد اين سؤال دو مطلب را در ذيل ميآوريم:

1- در مورد نجاست اهل كتاب (مسيحي، يهودي و زردشتي) بين مراجع معظم تقليد اختلاف نظر وجود دارد:

به نظر برخي مانند امام خميني(ره) اهل كتاب نجسند.(1) از نظر آيت اللَّه گلپايگاني و آيت اللَّه صافي و آيتاللَّه خويي و آيت اللَّه مكارم شيرازي بنابر احتياط اهل كتاب نجس ميباشند.

آيت اللَّه فاضل لنكراني و آيت اللَّه خامنهاي و آيت اللَّه تبريزي و آيت اللَّه سيستاني به پاكي اهل كتاب فتوا داده و آنان را ذاتاً پاك ميدانند،(2) ولي اگر به واسطه پرهيز نكردن از نجاسات مثل خمر و خوك و... نجس شوند، متنجس خواهند شد.

2- در مورد عدول از امام خميني(ره) در مسئله نجاست اهل كتاب، چون تمامي مراجع، بقا بر مرجع ميّت را جائز ميدانند، بنابراين ميتوانيد بر حضرت امام در مورد نجاست اهل كتاب باقي بمانيد، نيز ميتوانيد به مرجع زندهاي كه با اجازه او بر تقليد امام باقي ماندهايد، رجوع كنيد. حال اگر مرجع زنده اهل كتاب را پاك بداند، شما نيز آنان را پاك محسوب كنيد، اما اگر نجس بداند، بايد آنان را نجس بدانيد. آيت اللَّه فاضل اهل كتاب را پاك ميداند. از اين رو ميتوانيد به فتواي آيت اللَّه فاضل، اهل كتاب را پاك محسوب كنيد. البته حضرت آيت اللَّه فاضل ميفرمايند: اگر مجتهد ميّت را اعلم و باسوادتر از مرجع زنده ميدانيد، واجب است بر او باقي بمانيد. اگر به نظرتان حضرت امام(ره) اعلم و با سوادتر از آيت اللَّه فاضل باشد، نخواهيد توانست به فتواي آيتاللَّه فاضل عمل كنيد، ولي اگر حضرت امام را با آيت اللَّه فاضل مساوي بدانيد يا آيت اللَّه فاضل را اعلم بدانيد، ميتوانيد به فتواي آيت اللَّه فاضل عمل كنيد و اهل كتاب را پاك محسوب كنيد.(3)

پي نوشتها:

1. امام خميني، تحرير الوسيله، ج 1، ص 118.

2. توضيح المسائل مراجع، مسئله 106 و ذيل آن؛ أجوبة الاستفتائات، س 325.

3. توضيح المسائل مراجع، مسئله 9 و ذيل آن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.