-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12292)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1565)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25377 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در صورتي كه حضرت آدم و حوا اولين انسانها باشند، ازدياد نسل و به معناي ديگر تولد نوههاي ايشان چگونه بوده است؟

در اينباره ميان دانشمندان اسلامي دو نظر وجود دارد و هر كدام براي خود دلايلي از قرآن و روايات را ذكر كردهاند. در ذيل اشارهاي به هر دو نظريه ميكنيم:

1 - در آن زمان هنوز قانون تحريم ازدواج خواهر و برادر از طرف خداوند وضع نشده بود و چون راهي براي بقاي نسل بشر غير از اين راه نبود، ازدواج آنان با يكديگر صورت گرفته كه اشكالي ندارد به طور موقت و به سبب ضرورت براي عدهاي اين گونه ازدواج در آن زمان روا باشد و براي ديگران عموماً تحريم ابدي شود. طرفداران اين نظريه براي خود دليل ميآورند كه خداوند عالم در سوره نساء آيه نخست ميفرمايد: و بثّ منهما رجالاً كثيراً و نساءً؛ از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان فراواني روي زمين منتشر ساخت.

از ظاهر آيه استفاده ميشود كه نسل بشر فقط به وسيله اين دو تن به وجود آمده است. اگر غير ازاين دو در بقاي نسل دخالت داشتند، بايد بفرمايد و بث منها و من غيرها؛ به وسيله اين دو و غير آنان.

علامه طباطبايي در توجيه اين نظريه مينويسد: حكم ازدواج يك حكم تشريعي و تابع مصالح و مفاسد است و حكم تكويني نيست كه قابل تغيير نباشد. زمام چنين حكمي به دست خدا است، از اين رو ممكن است روزي به خاطر ضرورت از جانب خدا حلال گردد، افزون بر اين نميتوان گفت فطرت با اين ازدواج مخالف است، زيرا متمايل نبودن طبع به چنين ازدواجي، نه از آن جهت است كه از آن تنفر دارد، بلكه به آن جهت است كه اين گونه وصلت را موجب اشاعه فحشا و اعمال زشت و از بين رفتن عفت ميداند، ولي در جامعه آن روز كه فقط چند خواهر و برادر بودند، با در نظر گرفتن مشيت خداوند عنوان فحشا صدق نخواهد كرد، گذشته از آن، ازدواج خواهر و برادر براي مدت طولاني بين مجوس شايع بوده است.(1)

2 - نظر ديگر آن است كه چون ازدواج فرزندان آدم با يكديگر ممكن نبود، زيرا ازدواج با محارم يك عمل قبيح و زشت است، فرزندان آدم با دختراني از نژاد و نسل ديگر كه روي زمين بودند، ازدواج كردند. بعداً كه فرزندان آنها با هم پسر عمو شدند، زناشويي ميان آنان صورت پذيرفت. اين نظر مورد تأييد بعضي از روايات است، زيرا نسل آدم، نخستين انسان روي زمين نبوده است، بلكه پيش از آن نيز انسان هايي روي زمين زندگي داشتهاند.

خلاصه كلام آن كه ممكن است گفته شود پسران آدم با بقاياي انسانهاي پيشين (كه قبل از خلقت آدم و حوا روي زمين زندگي ميكردند) ازدواج كردند. از گفت و گوي خدا با فرشتگان درباره آفرينش آدم روي زمين استفاده ميشود كه قبل از آدم و حوا انسان هايي روي زمين زندگي كردهاند. اين حقيقت از برخي روايات استفاده ميشود.

پينوشتها:

1 - ترجمه تفسيرالميزان، ج4، ص 239 و ج16، ص 399؛ جعفر سبحاني، منشور جاويد، ج4، ص 198.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.