-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12555)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9830)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7989)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4530)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1412)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1264)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1065)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(792)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(737)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25378 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا يهودياني كه در اسرائيل هستند، پيروان واقعي دين يهود و حضرت موسي هستند؟ اگر پيروان آن حضرت ميباشند، پس اين همه آدم كشي و جنايات چه معنا و مفهوم دارد؟

قرآن يهوديان را به دو دسته انسانهاي صالح و غير صالح تقسيم ميكند: به خاطر ظلمي كه از يهود صادر شد و نيز به خاطر جلوگيري كردن بسيار از راه خدا.. قسمتي از چيزهاي پاكيزه را كه بر آنها حلال بود تحريم كرديم.(1)

ولي آن دسته از آنها (يهوديان) كه راسخ در علمند و آنها كه ايمان دارند، به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه كه پيش از اين نازل شده، ايمان ميآورند و آنها كه نماز را بر پا ميدارند... به زودي به همه آنها پاداش عظيمي خواهيم داد.(2)

تقسيم بندي قرآن نشان از آن دارد كه برخي يهوديان كساني هستند كه به دستورهاي دين و آنچه حضرت موسي(ع) از طرف خداوند آورده، عمل ميكنند و از آموزههاي آن فاصله نگرفتهاند.

دسته دوم يهوديان كه متأسفانه اكثر يهوديان را تشكيل ميدهند، كساني هستند نه تنها از پيروان واقعي دين يهود به حساب نميآيند، بلكه به تحريف آن دين پرداخته و از آموزهها و دستورهاي حضرت موسي(ع) فاصله دارند اين دسته همانها هستند كه در صدر اسلام به اذيت پيامبر پرداخته و در طول تاريخ جنايات بيشماري را مرتكب شدند و امروزه نيز شاهد جنايات گسترده آنان هستيم.(3)

قرآن برخي از جنايات يهوديان را كشتن پيامبران(4)، پيمان شكني،(5) انكار قرآن،(6) تحريف كلمات خداوند(7) و قساوت قلب ميداند: پس با اين معجزه بزرگ باز چنان سختدل شديد كه دل هايتان مانند سنگ يا سختتر از آن شد...(8)

تحريف حقيقت دين يهود و فاصله گرفتن از آن از يك سو و جنايات آنان از جانب ديگر موجب شد برخي از انديشمندان از يهوديان به عنوان وحشيترين انسانها ياد كنند. گوستاولوبون فرانسوي مينويسد: يهوديها همچون انسان هايي هستند كه تازه از جنگل وارد شهر شده و هميشه از صفات انساني بي بهره بودهاند، چرا كه هميشه مانند پستترين مردم روي زمين زندگي ميكنند...(9). بني اسرائيل هميشه مردمي وحشي، خونريز و بي غيرت بودهاند...(10).

يكي از جنايات يهوديان آن است كه تورات را تحريف كرده و با عمل به تورات تحريف شده مرتكب جنايت ميشوند. آنان با بهرهگيري از آموزههاي تورات تحريف شده عقيده دارند:

1 - روح يهوديها از روح ديگران برتر است، زيرا ارواح يهود، جزئي از روح خداوند ميباشند.

2 - بهشت مخصوص يهود است و هيچ كس به غير از آنها داخل آن نميشود، ولي جهنم جايگاه ديگران (از جمله مسلمانان و مسيحيان) است.

3 - بر هر يهودي لازم است ملكهاي ديگران را خريداري كند تا آنها صاحب ملكي نباشند و هميشه سلطه اقتصادي با يهود باشد.(11)

4 - خدا زمين را به نسل يهود خواهد داد، از نهر مصر تا نهر بزرگ فرات.(12)

پينوشتها:

1 - نساء (4)، آيه 160؛ تفسير نمونه، ج4، ص 207 به بعد.

2 - همان، آيه 162.

3 - محمد حسين شيرازي، دنيا بازيچه يهود، ص 38 - 39.

4 - بقره (2) آيه 87؛ تفسير نمونه، ج4، ص 197.

5 - مائده (5)، آيه 69؛ دنيا بازيچه يهود، ص 26.

6 - بقره (2) آيه 91.

7 - نساء (4) آيه 46.

8 - بقره (2) آيه 74.

9 - دنيا بازيچه يهود، ص 16.

10 - همان.

11 - همان.

12 - دنيا بازيچه يهود، ص 38.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.