-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12878)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12185)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8944)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4734)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2473)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1563)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1408)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1223)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(986)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(866)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25501 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا حيوانات قبل از انسان خلق شدهاند؟ آيا قبل از حضرت آدم(ع)، موجوداتي شبيه به انسان (احتمالا ميمون) وجود داشته است؟ اگر نبودند، فرشتگان از كجا ميدانستند انسانها خونريز و مفسد هستند؟

طبق تحقيقات پژوهشگران، حيوانات قبل از انسان خلق شدهاند، همان طور كه اين روزها از اخبار و اطلاعات علمي شنيده ميشود كه دايناسورها ميليونها سال قبل زندگي ميكردند، حتي اسكلت دايناسورهاي پرنده را كشف كردهاند.

اما در جواب بخش دوم سؤال بايد بگوييم كه علم فرشتگان ممكن است ناشي از احتمالاتي باشد:

يكي اين كه قبل از زمان بني آدم، گروه ديگر شبيه انسان روي زمين زندي ميكردند كه فساد و خونريزي داشتند.(1)

چنان كه مرحوم غلامحسين مصاحب در دايره المعارف فارسي، واژه نسناس ميگويد:

نسناس در جانورشناسي، نام عمومي گروهي از آدم نمايان است كه شبيه به انسان هستند.(2)

احتمال ديگر اين كه، خدا قبل زا خلقت آدم، به طور اجمال ويژگيهاي آدم را به فرشتگان منتقل كرده بود.

سوم اين كه فرشتگان ميدانستند موجود زميني قطعا مادي و مركب از قواي غضب و شهوت است و عالم آنها، عالم تزاحم و محدوديت است و زندگي آن حتما بايد بر پايه تعاون اجتماع باشد. چنين زندگاني طبعا خالي از مفاسد و خونريزي نيست.(3)

احتمال ديگري وجود دارد، مبني بي اين كه قبلا انساننماهايي بودهاند كه در كارشان خون ريزي بوده و ملائكه صحنههاي خونريزي آنها را ديدهاند. به همين دليل يك معناي خليفه بودن آدم، جايگزين شدن وي به جاي آن انسانها است، حتي در احاديث هست كه قبل از آدم، انسان وجود داشته و پيش از آن، باز آدم بوده است. گر چه اين روايات، سند درستي ندارد، ولي نميتوان گفت جنس آدميان از حضرت آدم آغاز شده و پيش از حضرت آدم موجوداتي شبيه به بشر نبوده است.

يك احتمال ديگري هستو آن اين كه ابليس كه از جنس جنيان است ترسيمي از زندگي انسانها را ميدانسته و وضع آنها را براي ملائكه بازگو كرده است، ملائكه به خاطر القائات ابليس كه معلم ملائكه بود، چنين سؤالي را بازگو ساختهاند.

اين پرسش اعتراض گونه دليل آزادي بيان و نقد در منطق ديني را ميرساند.

وقتي ملائكه حق اعتراض به خدا را دارند، چگونه بشر نتواند به كارهاي بشر مثل خود كه عنوان اعتباري رئيس را يدك ميكشد، اعراض نمايد؟!

پي نوشتها:

1 - تفسير الميزان، ج 1، ص 119، چاپ بيرون، ذيل آيه 30 بقره.

2 - دائره المعارف فارسي، ج 2، بخش 2، ص 3027، واژه نسناس.

3 - تفسير الميزان عربي، ج 1، ص 115، چاپ بيروت لبنان، ذيل آيه سي ام بقره.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.