-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12567)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8958)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1230)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

نگاه كردن به فيلم و عكسهاي مبتذل و گوش دادن به نوارهاي صوتي و ترانههاي غير قانوني، تا چه حد حرام است؟ آيا ميتواند معنويات را كم رنگ و دل انبيا را به درد آورد؟

الف) حكم نگاه كردن: نگاه كردن، به انواع فيلمها و عكسهاي مبتذل اگر باعث تحريك شهوت و منشأفساد گناه گردد حرام است. در غير اين صورت اگر افراد نامحرمي را كه در فيل يا عكس مبتذل مشاهده ميشود ميشناسد، احتياط آن است كه به قسمتهاي غير مجاز بدنش نگاه نكند و اگر نميشناسد، اشكال ندارد.

ب) كليه صداها و آهنگ هايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است و غير آن حلال است.(1)

توضيح:

در آيات و روايات زيادي احكام غنا و آهنگها و آوازه خوانيهايي كه غالبا سبب غفلت و بيگانگي از خدا و تحريك شهوات و تيرگي دل و آلودي به مفاسد ديگر ميگردد، تحت عناويني چون لهو الحديث، قول باطل، كلام لغو قول زور بين شده است، به عنوان مثال در سوره لقمان ميخوانيم: و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللَّه بغير علم؛ بعضي از مردم، سخنان باطل و بيهوده را خريداري ميكنند تا مردم را از روي جهل و ناداني گمراه سازند و آيات الهي را به استهزاء و سخريه گيرند. براي آنها عذاب خوار كننده است.

نكتهها:

1 - لهو الحديث مفهوم وسيع و گستردهاي دارد كه هر گونه سخنان يا آهنگهاي سرگرم كننده و غفلت زا كه انسان را به بيهودگي (هرزگي) يا گمراهي كشاند، در بر ميگيرد، خواه ترانهها و آوازهايي باشد كه با كيفيتي خاص و الحان و آهنگهاي شهوتانگيز و هوس آلود همراه است، يا سخناني كه بدون آهنگ باشد اما محتوايش انسان را به بيهودي و فساد سوق دهد يا سخنان تمسخرآميزي كه به منظور تضعيف پايههاي ايمان مطرح ميشود.

2 - جمله ليضل عن سبيل اللَّه نشان دهنده تأثير منفي و مخربي است كه اين گونه سخنان و اشعار و آوازها و آهنگها بر اعتقادات و اخلاقيات و معنويات افراد ميگذارد، چنان كه از جمله: يتخذها هزوا ميتوان فهميد تداوم و استمرار آن، افراد را به مبارزه و جنگ با آيات الهي ميكشاند.(2)

امام صادق(ع) ميفرمايد:غنا، روح نفاق را پرورش ميدهد و خواننده آن ملعون و دور از رحمت خدا است و خداوند نظر لطف و رحمت خويش را از اهل مجلسي كه در آن غنا و خوانندگي لهو باشد بر ميدارد، و دعاي آنان را اجابت نميكند و مصيبت و مرگهاي ناگهاني دامنگير آنان ميشود.(3)

پي نوشتها:

1 - آيت اللَّه مكارم شيرازي، استفتائات جديد، ج 2، ص 233.

2 - جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، ج 17، ص 14.

3 - همان، ص 21.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.