-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12933)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12892)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8981)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4739)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1415)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25506 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

همان طور كه خدا قادر ميباشد و در هر شرايط زماني و مكاني مرده را زنده كند، مثل قضيه حضرت ابراهيم(ع)آيا از نظر عقلي امكان دارد خدا در يك شرايط خاص جاي دو نفر را با يكديگر عوض كند؟ در صورت مثبت بودن جواب چگونه؟

شكي نيست كه خدا قادر مطلق است: ان اللَّه علي كل شيء قدير. از طرفي خداوند، حكيم مطلق نيز است؛ يعني كارهاي بيهوده و بي فايده انجام نميدهد. در قضيه حضرت ابراهيم كه پرندههاي مرده را زنده كرد، حكمتش اين بود كه به تقاضاي خليلش جواب مثبت داده و درجه يقين پيامبرش را بالا ببرد تا با قاطعيت و ايمان بيشتر بتواند مردم را هدايت كند آيا خدا قادر است جاي دو نفر را با يكديگر عوض كند؟

اين سؤال گويا و روشن نيست. شايد مراد اين باشد كه در عالم آخرت پاداش يكي را به ديگري بدهد. عقوبت ديگري را به اولي بدهد. آيا خدا اين كار را انجام ميدهد؟ هرگز خدا اين كار را انجام نميدهد، گر چه قدرت دارد، ولي چون حكيم و عادل است، هرگز عقوبت ديگري را به گردن نمياندازد. قرآن ميفرمايد: ستمكاران دوست دارند تمام آن چه را روي زمين است، مالك باشند و همانند آن بر آن افزوده شود تا آنها را در عوض عذاب الهي فدا كنند (ولي هرگز چنين نخواهد بود. هر كس بايد مجازات خود را ببيند).(1)

باز ميفرمايد: و لا تزر وازرة و زر أخري؛ (2) هيچكس گناه ديگري را بر دوش نميكشد. و لتجزي كل نفس بما كسبت و هم لا يظلمون؛ (3) هر شخصي مجازات اعمال خود را متحمل ميشود و به ناحق مجازات نميشوند.

بنابر اين در دنيا و در قيامت هر كسي مجازات اعمال خويش را ميبيند و كسي به جاي ديگري مجازات نميشود. عدالت و حكمت خداوند اقتضا ميكند كسي را به جاي ديگري مجازات نكند.

اگر مراد از تعويض جان اين باشد كه روح زيد را مثلا در جسم عمرو قرار دهد و جان عمرو را در جسم زيد، اولا سؤال ميشود: براي چه خدا اين عمل را انجام دهد؟ حكمتش چه باشد؟ خدا امر لغوي انجام نميدهد. در ثاني اگر چنين كاري شد، جسم زيد ميشود مال عمرو و كالبد عمرو ميشود كالبد زيد. ديگر نميتوان گفت بدن عمرو را روح زيد تصرف كرده و عكس آن، به خاطر اين كه انسانيت هر انساني به روح او بستگي دارد، نه به جسم. اصولا هويت جسم به روحي است كه به آن تعلق ميگيرد و گر نه جسم از نظر جسم بودن هويت خاصي ندارد، چون در طول زمان ميپوسد و خاك ميشود مگر بدن معصومان و اخيار و ابرار.

پي نوشتها:

1 - زمر (39) آيه 47.

2 - انعام (6) آيه 164.

3 - جاثيه (45) آيه 22.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.