-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2551 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مدتها است خدا را فراموش كرده و با ائمه قهرم. هر چند خواستهام، ندادهاند. چكار كنم تا دعايم مستجاب شود؟

يكي از عوامل بدبختي و سرگرداني بشر، غفلت از خدا است. اين نه بدان معنا است كه بشر ديروزي دچار اين درد نبوده، ولي بشر امروزي بر اثر توجه و علاقه زياد به دنيا و بروز و ظهور جلوههاي چشم گير و به اصطلاح زرق و برق، بيشتر دچار سرگرداني و حيرت است. قرآن نيز غفلت از خدا را از بدترين دردهاي بشر شمرده و انساني را كه به اين بلاي خانمان سوز مبتلا شده باشد، از چهار پايان پستتر شمرده و او را اهل جهنم دانسته است: و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون؛(1) هر آينه جهنم را براي بسياري از أجنّه و انسان هايي كه قلب و چشم و گوششان قابليت درك حقايق را از دست داده، آماده كردهايم. اينان همچون چهارپايانند،، بلكه گمراهترند. اينان همان غافلانند.

اگر بخواهيم دچار غفلت از خدا نشويم، بايد علاقه و توجهمان را نسبت به جلوهها و مظاهر دنيا كمتر كنيم و اندكي خود را به گوشه خلوتي براي راز و نياز با خدا بكشانيم. اهل نماز و نماز جماعت و مسجد باشيم. از گناهان و رفقايي كه انسان را از خدا غافل ميكنند، دوري كنيم. با قرآن بيشتر مأنوس باشيم. به آينده خود قدري بيانديشيم. ببينيم كه همنوعان و كساني كه بيشتر از ما به دنيا و زرق و برق آن دسترسي داشتند، به كجا رفتند. از جهالت و كج فهمي نسبت به خدا و دين، با مطالعه و تحقيق، دوري كنيم.

بايد ببينيد خدا فراموشي شما از كجا نشأت گرفته است. عامل غفلت در دورانهاي نوجواني و جواني و پيري متفاوت است. در دوران جواني عواملي از قبيل شهوت راني و رفيقها و دوستهاي ناباب و تربيتهاي نادرست گريبانگير انسان ميشود. بايد با اين عوامل مبارزه كرد.

اين كه گفتهايد با ائمه قهرم، چون هر چه خواستهام ندادهاند مطلب نادرستي است و ميتوان گفت كج فهمي و برداشت اشتباه از امامت و امامان است. بعضي از مردم ميپندارند خداوند متعال امامان را فقط براي اين آفريدها ستكه حاجتهاي مردم را روا كنند و مريضها را شفا دهند و قرض دارها را از قرضشان راحت كنند، در حالي كه شأن امام - چه در زمان حياتش و چه زمان شهادتش - درمان كردن اين نقصها نيست، بلكه امام در زمان حياتش، رهبري و پيشوايي جامعه اسلامي را برعهده دارد. توقعات بي جا و انتظارات بيش از حد، انسان را به اين جا ميكشاند. ما بايد بدانيم هر كاري از كارهاي دنيا راه و چارهاي دارد و بايد از طريق مناسب خودش پيگيري شود، مثلاً بيمار بايد از راه مراجعه به پزشك و خوردن دارو و غذاي مناسب خود را درمان كند. انسان بيكار بايد دنبال كار و تلاش برود. البته دعا و راز و نياز با خدا راهها را بر انسان آسان ميكند و به انسان اميد و نيرو ميدهد. توكل بر خدا و استمداد از او در كارها، كارگشا است. دعايب بزرگان مانند پيامبر و امامان و پدر و مادر، حتي اگر از دنيا رفته باشند، بسيار مفيد است و خدا را به حق آنان قسم دادن و آنان را واسطه قرار دادن باعث جلب توجه خداوند متعال ميشود: يا ايّها الذين آمنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيله.(2)

بنابراين قهر بودن شما با امامان بي جا است. اگر شما قهر باشيد، آنان با شما قهر نيستند. بايد توقعات خود را تصحيح و منطقي فكر كنيد و به زور چيزي نخواهيد. دختري بود خواهر يكي از شخصيتهاي معروف. سي ساله بود و شوهر نكرده بود. خيلي عجز و لا به داشت. بالاخره يك نفر كه زنش فوت كرده بود، او را گرفت. يك روز عروسي كردند و پس از ده روز آن زن مرد! اگر عجله نميكرد، نمرده بود و مرد بيچاره گرفتاري مردن زن و دومي را نداشت. دو خانواده را بدبخت كرد. اگر عجله نميكرد، سرطان او را پس از بيست روز ميبرد.

پينوشتها:

1 - اعراف (7) آيه 179.

2 - مائده (5) آيه 35.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.