-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12791)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25511 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا كشيدن كارد به گردن اسماعيل توسط حضرت ابراهيم(ع) به صورت حقيقي بوده يا استعاري و كنايي؟

قرآن در سورة صافات داستان ابراهيم و اسماعيل را چنين بيان كرده است: (ابراهيم به اسماعيل) گفت: اي پسرم! در خواب ديده ام كه تو را ذبح مي كنم. بنگر كه چه مي انديشي (نظر تو چيست) گفت: اي پدر! به هر چه مأمور شده اي عمل كند،كه ان شاءالله مرا از صابران خواهي يافت. چون هر دو تسليم (امر پروردگار) شدند (ابراهيم) پيشاني (اسماعيل) را روي خاك نهاد ما (به ابراهيم) ندا داديم: اي ابراهيم! (به وظيفه ات عمل كردي) به خوابت عمل كردي و ما نيكوكاران را چنين پاداش مي دهيم. اين آزمايشي آشكارا بود و او را به گوسفندي بزرگ باز خريديم.2

مفهوم اين آيات آن است كه ابراهيم كارد را به گلوي اسماعيل كشيد تا به وظيفه اش عمل كند ولي كارد نبرّيد. از روايات نيز همين مضمون استفاده مي شود.

در ذيل اين آيات در تفسير مجمع البيان و الميزان3 روايت شده كه اسماعيل گفت: پدر جان! با اين طناب دست و پاي مرا ببند تا دست و پا نزنم و دامن خود را جمع كن تا خون من آن را نيالايد و مادرم خون را نبيند. كارد را خوب تيز كن و به سرعت كارد خود را بر گلويم بزن تا زود راحت شوم. ابراهيم خم شد و با كاردي كه به دست داشت خواست به گلوي فرزند بكشد كه جبرئيل كارد را برگردانيد و اسماعيل را از زير دست او كنار كشيد و قوچي را به جاي اسماعيل قرار داد و ابراهيم قوچ را قرباني كرد و ندايي از جانب مسجد خيف (در مني) بر آمد كه: اي ابراهيم! رؤياي خود را تصديق كردي و دستور خدا را انجام دادي.

توضيح: اين وظيفه براي حضرت ابراهيم(ع) گرچه از ابتدا به صورت وظيفه و تكليف الهي بود،ولي بعد معلوم شد براي امتحان كردن حضرت ابراهيم(ع) بوده است و در واقع خداوند نمي خواسته اسماعيل كشته شود و ابراهيم (ع) در اين امتحان موفق از كار درآمد و به درجات بالايي نائل شد.

2 همان، ص 171.

3 همان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.