-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12829)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8972)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در خلقت انسان ملائكه اعتراض داشتند. با توجه به اين كه حضرت آدم (ع) نخستين انسان است، اعتراض ملائكه چگونه توجيه ميشود؟

قرآن كريم اين موضوع را در سورة بقره چنين مطرح ميفرمايد: و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة ؛ هنگامي كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: من روي زمين جانشين و حاكمي قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند (پروردگارا) آيا كسي را در زمين قرار ميدهي كه فساد و خونريزي كند؟ (زيرا موجودات زميني ديگر كه قبل از اين آدم (ع)، پا به عرصة وجود گذاشتند، به حكم طبع جهان ماده آلودة فساد و خونريزي شدند، از اين رو اگر هدف از آفرينش انسان، معرفت و عبادت است)، ما تسبيح و حمد تو را به جا ميآوريم، پروردگار فرمود: من حقايقي را ميدانم كه شما نميدانيد.[18]

خداوند ميخواست موجودي بيافريند كه شايستة مقام خلافت الهي و نمايندة الله در زمين گردد.

ملائكه به عنوان سؤال براي درك حقيقت و نه اعتراض، گفتند: آيا مخلوقي در زمين قرار ميدهي كه توليد فساد نمايد و خونريزي كند؟. خداوند پاسخ دادها من چيزهايي ميدانم كه شما نميدانيد. ملائكه پي برده بودند كه انسان فردي سر به راه نيست، و موجود زميني مركب از غضب و شهوت است و عالم آنها عالم تزاهم و محدوديت است، هم چنين تركيبات آن در معرض تجزيه و اصلاحات آن در خطر فساد و فنا است، زندگي آنها حتماً بايد بر پاية تعاون و اجتماع باشد. چنين زندگاني خالي از مفاسد و خونريزي نخواهد بود، از طرفي ميديدند جانشيني از ديگري در صورتي واقعيت خواهد داشت كه جانشين از نظر تمام شئون وجودي و آثار و احكام و تدبيراتش،

نمونة وجود شخصي كه به جاي او قرار گرفته است، بنمايد. مسلماً جانشين زميني كه داراي مفاسد و نواقصي است، نميتواند حاكي از وجود خداوند باشد كه داراي اسماي حسني و جامع تمام صفات كمال و منزه از هرگونه عيب و نقص است. آن وجود ناقص و آلوده چگونه ميتاند از چنين وجود مقدسي حكايت كند و كجا لياقت جانشيني او را دارد؟ خاك كجا و خداوند پاك كجا؟

البته فرشتگان اعتراض نبود، بلكه ميخواستند با اين سؤال، مجهولات خود را دربارة اين خليفه حل كنند. شاهد بر اين مدعا آن است كه در پايان ذكر كرد: انگ انت العليم الحكيم ؛ تو دانا و حكيمي.

خلاصه كلام آنها اين ميشود كه: تعين خليفة الله براي اين است كه با وجود خود تسبيح و تقديس خدا گويد، ولي زميني بودن با اين معنا سازگار نيست و اين منظور با تسبيح و تقديس ما آن طور كه حاكي از مقام قدس تو باشد، حاصل ميگردد، پس ما خلفاي توايم، يا ما را خلفاي خود قرار ده. خداوند فرمود: من چيزهايي ميدانم كه شما نميدانيد. براي اطلاعات بيشتر به تفسير نسنيم آية الله جوادي آملي و تفسير نمونه و ترجمه تفسير الميزان، ذيل آيه 30 سورة بقره مراجعه فرماييد.[19]

[18] بقره (2) آية 30.

[19] ترجمه تفسير الميزان،ج 1، ص 146 - 149؛ تفسير نمونه،ج 1، ص 170 - 179؛ تفسير تسنيم، ج 3، ذيل آية شريفه، با اقتباس و تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.