-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12721)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25555 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا حضرت يوسف(ع) در زندان لحظه اي به غير خدا متوسل گشت؟ لطفاً توضيح دهيد.

در تفسير آيات: وقال للذي ظنّ أنّه ناجٍ منهما... آمده است كه حضرت يوسف در زندان از شخصي كه آزاد و به درگاه عزيز مصر مقرّب مي شد، درخواست كرد كه :نزد عزيز مصر از من شفاعت كن و به او بگو كه: يوسف در زندان بي گناه است ولي او فراموش كرد، در نتيجه يوسف چند سال ديگر در زندان ماند.

از پيامبر(ص) نقل شده است: من تعجب مي كنم از برادرم يوسف چگونه به مخلوق استغاثه كرد! اگر به او متوسّل نمي شد و فقط تكيه اش بر خدا بود، چند سال اضافه در زندان باقي نمي ماند.

از امام صادق(ع) نقل شده كه جبرئيل نزد يوسف آمده و گفت: چه كسي تو را زيباترين مردم قرار داد؟ گفت: خدا. جبزئيل گفت: چه كسي تو را محبوب پدر قرار داد؟ چه كسي تو را از چاه نجات داد؟ چه كسي تو را از گناه در خانة زليخا نجات داد؟ ... يوسف گفت: خدا. جبرئيل گفت: پس چه باعث شد كه به غير خدا متوسل شوي و دست به دامن مخلوقي بزني؟! يوسف مدت ها در زندان گريه مي كرد.[2]

نكتة دوم: كمك خواستن از ديگران مطلقاً بد نيست. بديهي است انسان ها به يكديگر نيازمندند. پيامبر اسلام(ص) نيز از اصحاب خود در جنگ ها و امور ديگر كمك مي گرفت. آن چه ناپسند است اين مي باشد كه غيرِ خدا را به طور مستقل كارگشا بداند، ولي اگر غيرِ خدا را وسيله بداند و آگاه باشد ديگري به اذن خدا كاري را انجام مي دهد، اشكالي ندارد. رواياتي كه در ذيل آيه آمده و حضرت يوسف را مذمت كرده است، شايد حاكي از غفلت يوسف از خدا و توجه به غير خدا در گشايش كارها باشد.

[2] فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج 5، ص 359، چاپ بيروت، دارالمعرفه؛ الصافي، ج 3، ص 22.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.