-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13631)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12908)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9016)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4746)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2479)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1575)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1420)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1240)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(996)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25556 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

بهايي ها را چگونه مي توان شناخت؟ آيا مرام خاصي دارند؟

بهايي ها پيروان ميرزا حسين علي نوري ملقب به بهاءالله هستند، ولي همانند ميرزا علي محمد باب به مذهب سازي روي آورد و ادعاي رسالت، شارعيت و حلوليت خدا در خود شد و مدعي گشت كه ميرزا علي محد باب زمينه سار و مبشر ظهور او بود.[1]

بهايي ها مي گويند: با آمدن علي محمد باب و ميرزا حسينعلي نوري، دين اسلام نسخ شده است، زين پس مردم مي بايست به جاي پيروي از آيين محمدي(ص) به مسلك بابيت و بهائيت روي آورند.

بهائيت يك مسلك و مذهب ساختگي است. قدرت هاي الحادي و استكباري همانند اتحاد جماهير شوروي سابق، انگلستان، رژيم اشغالگر قدس و نيز ايالات متحدة آمريكا به نحو مستقيم و يا غير مستقيم در نشر و ترويج و تقويت آن كوشيده اند - هم اكنون مراكز مهم بهايي ها در فلسطين اشغالي و ايالات متحدة آمريكا و پيشوايانشان در بندر حيفاي فلسطين اشغالي قرار دارند.

برخي از چهر هاي شاخص رژيم پهلوي مانند امير عباس هويدا، نخست وزير شاه سابق، بهايي بودند و در ترويج آن مي كوشيدند.

حال چگونه مي توان بهايي ها را شناخت، شناخت باورهاي هر فردي يا از روي گفتار آشكار مي شود، مثل اين كه كسي ابراز بدارد كه من به فلان دين و مذهب گرويده ام و باورهاي من چنين چنان است و يا از روي كردارش شناخته مي شود؛ يعني در عمل به دستور هاي دين و مذهب خاصي پاي بند باشد، حال در شناخت فرد بهايي يا از گفتار او بايد به آن پي برد و يا از كردارش. اينك برخي از كردار و مرام بهايي ها:

- آنان در امر ازدواج و مسائل جنسي، به حريم هايي كه اديان آسماني مقرر نموده اند، پاي بند نيستند و آن را محترم نمي دارند؛

- بي حجابي زنان را پذيرفته اند و مردان را به عفت در نگاه مقيد نمي دانند؛

- زنا را روا مي دارند؛ و براي زنا تنها چند درهم ديه قائلند تا در مسير تبليغات مصرف شود؛

- به احكام طهارت پاي بند نيستند، آنان تمامي اشيا را حتي بول، غائط، سگ و خوك را پاك مي دانند؛

- نماز آنان به جاي هفده ركعت، نه ركعت است؛

- قبلة آنان به جاي كعبه، شهر عكا در فلسطين اشغالي است؛

- سال آنان نوزده ماه و هر ماهشان نوزده روز است، آنان در آخرين ماه سال كه در اسفند واقع است، روزه مي گيرند؛

- حج آنان زيارت خانة علي محمد باب در شيراز است، نيز خانه اي كه ميرزا حسين علي نوري در مدت اقامتش در عراق، در آن زندگي مي كرد.[2]

در هر حال مرام بهائيت، مرامي استعماري است، كه دشمنان اسلام آن را با هدف نابودي اسلام ساخته اند.[3]

هنگامي كه ميرزا حسينعلي بهاء در عكا زنداني بوده است آياتي در كتاب اقدس آورده است كه ذيلاً مي خوانيم: ان الذي خلق العالم لنفسه قد حبس في احزب البلاد؛ كسي كه عالم را براي خودش خلق كرده در خرابترين بلا و محبوس شده است (عكا). ان الذي خلق العالم لنفسه قد منعوا ان ينظر الي احد من اوليائه؛ نمي گذارند با دوستانش ملاقات كند.

محمد علي باب ادعاي خدايي كرده است آنجا كه مي گويد: ان علي قبل نبيل ذات الله و كينونيته علي قبل از نبيل ره حروف الجد مي شود محمد ذات و حقيقت خدا است. بايد توجه داشته باشيد در ايران بيشتر سردمداران يهود به حسب ظاهر بهايي شده اند و در مجموع، آن ها جاسوس اسرائيل و آمريكا هستند.[1]علي رباني گلپايگاني، فرق و مذاهب كلامي، ص 341 -342.

[2] همان، ص 341 _ 342.

[3] جان، بي ، ناس، تاريخ جامع اديان، ص 791؛ عبدالله مبلغي، تاريخ اديان؛ براي اطلاع بيشتر ر.ك: مذاهب جهان، ج 3، ص 1403 - 1419.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.