-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12780)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8970)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1570)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25559 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فرق بين انسان از نظر مكتب پيامبران با انساني كه بشر از راه علوم ميشناسد چيست؟

اوّلاً دانشمندان به ناتواني خود از شناسايي شاختار واقعي انسان اعتراف كردهاند. جان ديويي فيلسوف، روان شناس و جامعهشناس نامدار آمريكايي مينويسد: در شرايط فعلي دانش ما دربارة طبع بشري و تربيت او بسيار ناچيز است. علم روانشناسي متعارف كه فقط به جنبة خود آگاه انسان نظر دارد، بايد دگرگون شود. متأسفانه نه تنها روانشناسي، بلكه علم سياست و تاريخ فرهنگ نيز در گذشته به فهم اين نيروها و تجليات گوناگون آنها بي اعتنايي كردهاند و در نتيجه جز اطلاعات سطحي و ناچيزي دربارة طبع انساني به دست نياوردهاند. بشر بر نيروهاي شگرف طبيعت دست يافته، ولي از سيطره بر جوامع خود قاصر آمده است.[5]

دكتر كارل در كتاب معروف خود با عنوان انسان موجودي ناشناخته به بررسي اين موضوع پرداخته ميگويد: انسان يك مجموعة پيچيده و مبهم و غير قابل تفكيكي است كه نميتوان او را به سادگي درك نمود و هنوز وسائلي در دست نيست كه بتوان او را در اجزا و كلياتش مورد مطالعه قرار داد و از روابطش با دنياي خارج آگاه شد. به عبارت ديگر كالبدشناسي، شيمي، فيزيولوژي، روانشناسي، علم تربيت، تاريخ، جامعهشناسي، اقتصاد و ديگر رشتههاي علوم، به كُنْه وجود آدمي نميرسد.

بنابراين انساني كه متخصصين هر رشته از اين علوم ميشناسند، نيز واقعي نيست و جز شبحي كه ساخته و پرداختة تكنيكهاي همان علم است، نميباشد.[6]

اما پيامبران به كمك وحي به تشريح ابعاد مادي و معنوي انسان پرداخته و تا حد زيادي از حقيقت انسان پرده برداشته اند.

ثانياً تصويري كه بشر از راه علوم مختلف از انسان دارد، با انساني كه پيامبران معرفي كردهاند، تفاوت ماهوي دارد. كالبدشناسي، مطالعه تظاهرات شيميايي، فعاليتهاي بدن و پزشكي، اختلالهاي عضوي آن را همت خود قرار داده است. جامعهشناسي غرب و شرق، انسان را از نظر قابليت مصرف و ادارة ماشينها و كاري كه ميتواند انجام دهد و ارزش اقتصادي او را مطالعه كرده است.

بهداشت، به مسئلة سلامتي و به وسائل افزايش جمعيت و پيشگيري از بيماريهاي عفوني پرداخته و تعليم و تربيت به پرورش هوش و قواي عضلاني معطوف گشته است، ولي حقيقت اساسي در اين ميان، ناديده گرفتن بُعد اخلاقي و معنوي انسان است.

انسان در آن واحد، يك شيء يك موجود زنده و يك كانون فعاليتهاي معنوي است. انسان در عين اين كه يك موجود زنده است و فعاليتهاي زيستي تغذيه و تنفس و دفع را بروز ميدهد، كانون تشعشع معنوي نيز هست. انسان در مكتب پيامبران الهي موجودي است بلند پايه و رفيع و مقامش برتر وب الاتر از تمام مواليد جهان مادي است. او حاوي روح خدا، حامل امانت پروردگار و جانشين حضرتحق است.

در مكاتب مادي، آدمي از مقام رفيع انساني به حفيض حيوانيت تنزل يافتهاست.

مكتب اگزيستانسياليم يا اصالت وجود كه انسان گرايي را محور همه چيز ميداند، معتقد است: تعلق و وابستگي به هر چه باشد، ضد آزادي انسان است، حتي اگر وابستگي نسبت به خدا باشد، و اين نفي خدا آگاهي است. امام انسان از ديدگاه مكتب پيامبران با خدا آگاهي پيوند خورده و محال است كسي خودآگاه باشد ولي خدا آگاه نباشد.

قرآن در جهت عكس اگزيستانيساليزم ميگويد. آنها ميگويند انسان اگر توجهش به خدا معطوف شود، خدا آگاه ميشود وناخود آگاه. قرآن ميفرمايد: انسان فقط آن وقت ميتواند خود آگاه شود كه خدا آگاه شود و اين از عاليترين و دقيقترين مطالب انساني و رواني قرآن كه واقعاً حيرت آور است.[7]

كتاب انسان در قرآن، انسان كامل استاد مطهري جهت مطالعه معرفي ميشود.

[5] جان ديويي، فلسفة اجتماعي، ص 424.

[6] محمد تقلي فلسفي، اخلاق، ج 2، ص 8 و 9.

[7] استاد مطهري، انسان كامل، ص 342.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.