-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عبيدالله بن زياد كه بود؟

عبيدالله بن زياد به سال 28 قمري از مادرش (مرجانه) كه كنيزي زناكار و مجوسي بود، متولد شد حضرت زينب(س) اشاره به نسبت ناپاك وي كرد و او را (يابن مرجانه) خطاب نمود. امام حسين(ع) هم در كربلا به عبيدالله بن زياد فرمود: زنازاده پسر زنازاده.

او از خدمتگزاران مشهور بني اميه و در سال 54 هجري از طرف معاويه به حكومت خراسان منصوب شد و چند ناحيه از ماوراءالنهر را فتح كرد. او به سال 56 از آن جا معزول به حكمراني بصره نصب شد و پس از مرگ معاويه در سال شصت، با حفظ سمت، والي كوفه شد و در سال 61 فرمان قتل امام حسين(ع) را به عمر سعد صادر كرد. او پس از مرگ يزيد در بصره و كوفه ادعاي خلافت كرد، ولي موفق نشد و پنهاني به شام فرار كرد. وي به سال 65 از طرف مروان بن حكم به جنگ سليمان بن صرد خزاعي آمد و در عين الورده با او درگير شد و بيشتر سپاهيان سليمان را كشت و در سال 67 از طرف عبدالملك مروان با هشتاد هزار نفر به موصل آمد و با سپاه مختار بن ابي عبيده ثقفي جنگيد. و در اين جنگ به دست ابراهيم بن مالك اشتر كشته شد و سرش را نزد مختار بردند، مختار سر را نزد محمد حنفيه و امام سجاد(ع) فرستاد.(1)

پينوشتها:

1 - فرهنگ معين، ماده عبيدالله بن زياد؛ مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ج7، ص 268، ماده عبيدالله بن زياد؛ جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 305؛ مرتضي مطهري، حماسه حسيني، ج2، ص 280.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.