-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2573 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شنيدهام اگز زن و مرد محرمي با هم ملاقات كنند، بايد مرد به زن سلام بگويد، اگر چه زن كوچكتر باشد.

ما جايي نشنيدهايم وقتي پدر با دختر خود و دايي با دختر خواهرش و يا عمو با دختر برادرش ملاقات كرد، بايد سلام بگويد. اتفاقاً دستور اسلام اين است كه كوچكتر به بزرگتر احترام بگذارد.

اگر بزرگها به كوچكها سلام بگويند، مانعي ندارد و شايد اثرات خوبي داشته باشد، اما از وظايف بزرگتر نيست كه به كوچكتر سلام بگويد.

در روايات ميخوانيم پيامبر اكرم(ص) به بچّهها - پسر و دختر - و همين طور به زنهاي فاميل و غير فاميل و پير و جوان سلام ميكردند. پيامبر گرامي اسلام فرمود: پنج چيز را تا زنده هستم، ترك نخواهم كرد:

1- خوردن غذا با غلامان روي زمين؛

2- سوار شدن بر الاغ؛

3- دوشيدن بز و گوسفند با دستهاي خود؛

4- پوشيدن لباسهاي پشمينه؛

5- سلام كردم بر بچه، تا بعد از من به عنوان سنّت باقي بماند.(1)

حضرت اميرالمؤمنين(ع) بر زنها سلام ميكردند، ولي از سلام كردن بر دخترهاي جوان خودداري ميكردند.

امام صادق(ع) ميفرمايد: روش رسول خدا(ص) اين بود كه بر زن سلام ميگفتند و زنها جواب سلام او را ميدادند. حضرت اميرالمؤمنين(ع) هم بر زنها سلام ميگفتند و از سلام بر دختران جوان پرهيز ميكردند و ميفرمود: ميترسم صدايشان مرا به شگفتي وادارد و در نتيجه پاداش و ثواب سلام كم شود.(2)

سلام گفتن مردان بر زنان مانعي ندارد، تا جايي كه شبهه برانگير نباشد، امّا اين گونه نيست كه حتماً بايد مردها بر زنها سلام بگويند.

پي نوشتها:

1. محمد باقر مجلسي، بحار، ج 16، ص 215، حديث 2.

2. ثقة الاسلام كليني، اصول كافي، ج 2، ص 648، باب التسليم.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.