-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2574 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گوش دادن به نوارهاي خارجي غير مجاز چه حكمي دارد؟ گوش دادن به نوارهايداخل كه از راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي پخش ميشود، چطور؟

به آوازي كه صدا را در گلو ميگردانند (چهچه زدن) و طربانگيز و مناسب مجالس لهو و بعب باشد، غنا ميگويند، كه گوش دادن به آن حرام است؛(1) خواه خارجي باشد، خواه داخلي، و مرتكب آن معصيت كار است.

چنين نواري اگر غير مجاز باشد، جرمش سنگينتر است، چون هم از دستور خداوند سرپيچي كرده و هم از مقررات دولت اسلامي، كه تخلّف از آن شرعاً جايز نيست.

درباره گوش دادن به سرودهايي كه از راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي پخش ميشود، از مرجع عاليقدري سؤال كردهاند: بعضي از سرودهايي كه از صدا و سيما پخش ميشود، آهنگهاي تندي دارد و حتي انسان را از حالت طبيعي خارج ميكند! شنيدن اين نوع سرودها چه حكمي دارد؟ ايشان در پاسخ گفتهاند: موسيقي مطرب حرام است و گوش دادن به صداهاي مشكوك مانعي ندارد.(2)

از اين عبارت استفاده ميشود گوش دادن به صداهاي طرب انگيري كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد، حرام ميباشد؛ خواه خارجي باشد و خواه داخلي، چه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شود و چه از جاي ديگر.

پي نوشتها:

1. جامع المسايل، ج 1، ص 252، سؤال 978.

2. آيت اللَّه فاضل، جامع المسائل، ج 1، سؤال 999.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.