-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12787)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8970)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25766 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هنگاميكه حضرت آدم و حوا8 به زمين تبعيد شدند، آيا در روي زمين گياه، حيوان و موجودات ديگري زندگي ميكردند؟

پرسش فوق از چند جهت قابل بررسي است:

1. حضرت آدم، اولين انسان آفريده شده نيست. اين كه همة ما انسانها از نسل آدم و حوا8 هستيم دليل بر آن نيست كه قبل از آنان، انسانهاي ديگري نبودهاند. طبق آيات و روايات كه دلايل علمي نيز آن را تأييد ميكند انسانهاي ديگري در روي زمين بودهاند، هر چند ما نميدانيم اولين انساني كه روي زمين خلق شد چه كسي بود. امام صادقميفرمايد: شايد شما گمان ميكنيد كه خداي عزوجل، غير از شما، هيچ بشري را نيافريده است! نه چنين نيست; بلكه هزار هزار آدم آفريده كه شما از نسل آخرين آنان هستيد.(توحيد، صدوق، ج 2، ص) از وجود انسانهايي قبل از حضرت آدم، ميتوان اثبات كرد كه حتماً منابع زميني و حيوانات وجود داشته است كه آنان زنده مانده و از آنها تغذيه كنند.

2. از آيات و روايات استفاده ميشود، خداوند ابتدا آسمان، زمين و ساير موجودات را آفريد و پس از چندي اشرف موجودات، يعني انسان را خلق كرد. براي نمونه، در سوره حجر در مورد جن آمده است: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْ سًِنسَـَنَ مِن صَلْصَـَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُون # وَ الْجَآنَّ خَلَقْنَـَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُوم ;(حجر،26 و 27) و در حقيقت، انسان را از گلي خشك، از گلي سياه و بد بو آفريديم و پيش از آن، جن را از آتشي سوزان و بي دود خلق كرديم همچنين درباره آفرينش آسمان و زمين و گياهان آمده است: آيا آفرينش شما دشوارتر است يا آسماني كه ]او[ آن را بر پا كرده است؟ سقفش را برافراشت و آن را ]به اندازة معين[ درست كرد، و شبش را تيره و روزش را آشكار گردانيد و پس از آن زمين را با غلتانيدن گسترد، آبش و چراگاهش را از آن بيرون آورد و كوهها را كنار آن گردانيد ]تا وسيلة[ استفاده براي شما و دامهايتان باشد.(نازعات، 27، 33) در حال حاضر نيز دانشمندان علوم طبيعي معتقدند: پس از آفرينش زمين و جاري شدن آبها، موجودات تك سلولي در آب اقيانوسها و از لابلاي لجنهاي اعماق درياها با يك جهش پيدا شدند، يعني موجودات بيجان در شرايط خاصي قرار گرفتند كه از آنها نخستين سلولهاي زنده پيدا شد. اين موجودات ذره بيني زنده تدريجاً تكامل يافتند و از نوع به نوع ديگر تغيير شكل دادند. از درياها به صحراها و از آن به هوا منتقل شدند و انواع گياهان آبي و زميني و پرندگان به وجود آمدند. و پس از آنها انسان به وجود آمدّ.(پژوهشي در اعجاز علمي قرآن، دكتر محمدعلي رضايي اصفهاني، ج 2، ص 251، انتشارات كتاب مبين.) همچنين باستان شناسان ميگويند: پانصد ميليون سال پيش زندگي در روي زمين شروع شده است. زندگي پستانداران از 80 ميليون سال پيش و زندگي بشر از سه ميليون سال قبل شروع شده است.(همان، ص 254.)

3. خداوند حضرت آدم و حوا8 را پس از آفرينش، در باغي از همين باغهاي زمين مدتي جهت آزمايش نگه داشت. و سپس آنان را به زمين (نزول مكاني) فرستاد. در باغي كه آنان ساكن بودند انواع درختان، گياهان و حيوانات از جمله مار وجود داشته است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.