-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12445)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8957)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25767 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حضرت يوسفغ چگونه توانست بر شهوت خود غلبه كند؟

قرآن كريم، از پيروزي نيروي ايمان و عقل حضرت يوسفغ بر طوفان غريزة ايشان چنين ياد ميكند: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ َّ أَن رَّءَا بُرْهَـَنَ رَبِّهِي كَذَ َلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ وَ الْفَحْشَآءَ إِنَّهُو مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِين ;(يوسف،24) آن زن قصد او را كرد و او نيز ـ اگر برهان پروردگار را نميديد ـ قصد وي را مينمود، اين چنين كرديم، تا بدي و فحشأ را از او دور سازيم; چرا كه او از بندگان مخلص ما بود. او نيز براي حفظ پاكي خويش در اين لحظة حساس دست به شديدترين مبارزه و جهاد با نفس زد و برهان پروردگار نيز باعث نجات ايشان شد، اما اين كه برهان چه بوده است، آرأ مختلف است برخي از آرأ چنين است: 1. علم و ايمان و تربيت انساني و صفات برجسته. 2. آگاهي او نسبت به حكم تحريمي زنا 3. مقام نبوت و معصوم بودن از گناه 4. يك نوع امداد و كمك الهي كه به خاطر اعمال نيكش در اين لحظه حساس به سراغش آمد. و... .

در آيات قرآن كريم و روايات، كلمة برهان به بسياري از معاني فوق اطلاق شده است. قهراً امداد غيبي و كمك معنوي خداوند به ياري او فرستاده شد، تا از بدي و گناه رهايي يابد; زيرا او بندهاي بود كه با آگاهي و ايمان و پرهيزگاري و عمل پاك خود را ساخته بو و قلب و جان او از تاريكيهاي شرك پاك و خالص شده بود و به همين دليل شايستگي چنين امداد الهي را فراهم نمود، اين توفيق الهي اختصاص به ايشان نداشته باشد بلكه هر كس ديگري كه در زمرة بندگان خالص خدا و مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِين وارد شود، او لايق چنين موهبتي خواهد شد.

خلاصه آن كه، طبق آيه فوق، آن چه كه باعث غلبة حضرت يوسفغ بر قواي غريزي او شد، سه عامل مهم بود:

1. او خود را به خدا سپرد و پناه به لطف او برد: قال معاذ اللّه

2. خودسازي حضرت يوسفغ و بندگي توأم با اخلاص او كه از جمله إِنَّهُو مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِين استفاده ميشود، به او قوّه و قدرت بخشيد كه در اين ميدان بزرگ در برابر وسوسههاي مضاعفي كه از درون و برون به او حملهور بود زانو نزند. اين در واقع پاداش پاكي و تقوا و اخلاص او بود، كه باعث شده خداوند با الطاف خفية خود و مددهاي غيبي كه توصيف آن با هيچ بياني ممكن نيست، بندهاش را در اين لحظة حساس حفظ نمايد.(ر. ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 9، ص 372 ـ 378، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، مترجم، سيد محمد باقر موسوي همداني، ج 11، ص 195، مركز نشر فرهنگي رجأ.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.