-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12551)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9764)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(7977)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4526)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2398)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1408)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1263)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1060)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(791)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(736)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

الف: در برخي نقاط و كشورها، كساني هستند كه بر اساس عقايد و خرافات زندگي ميكنند; و رابطهاي با اسلام و دين ندارند; از طرفي خداوند متعال، با ارسال پيامبر9 و نزول قرآن، بر همگان اتمام حجت كرده است; آيا افراد فوقالذكر عذاب خواهند شد؟ با توجه به اين كه گفته ميشود: چون معارف دين به آنها نميرسد عذاب نميشوند.

ب: در آيه 19 و 85 آل عمران آمده است دين پسنديده نزد خدا اسلام است و هركس غير از اسلام ديني را اختيار كند از او پذيرفته نميشود، و در آخرت از زيان كاران است. با توجه به اين كه مسيحيان حضرت عيسيغ را فرزند خدا ميدانند، و ميگويند آن حضرت به صليب كشيده شده است، در حالي كه كفر ميگويند و حضرت عيسيغ طبق فرمودة قرآن به آسمان رفته است، بگوييد وضعيت اديان ديگر در روز قيامت چگونه خواهد بود؟

الف) خداوند متعال ميفرمايد: إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ الَّذِينَ هَادُواْ وَ النَّصَـَرَيَ وَ الصَّـَبِ ?‹ِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الاْ ?َخِرِ وَ عَمِلَ صَـَـلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَ لاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَهُمْ يَحْزَنُونَ; (بقره، 62) در حقيقت كساني كه ]به اسلام[ ايمان آورده، و كساني كه يهودي شدهاند، و ترسايان و صابئان، هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد، پس اجرشان را نزد پروردگارشان خواهند داشت، و نه بيمي بر آنان است، و نه اندوهناك خواهند شد.

بر اساس آيه مذكور، برخي از پيروان اديان ديگر و غيرمسلمان، نيز در روز قيامت داراي اجر هستند.

هر كس كه در عصر خود به پيامبر بر حق و كتاب آسماني زمان خويش، ايمان آورده و عمل صالح انجام دادهاند، اهل نجاتند; ولي پس از ظهور اسلام و بعثت پيامبراسلامبه عنوان خاتم پيامبران، تمام انسانها موظفند كه از دين اسلام و آيين پيامبراكرمپيروي كنند.

اگر اين افراد اعم از پيروان اديان ديگر، كفار، لائيكها و... از اسلام و حقانيت آن آگاه باشند; ولي حق را نپذيرند و از روي عناد و لجاجت سر تسليم فرود نياورند، گنهكارند در واقع جاهل مقصر هستند و در روز قيامت معذور نخواهند بود.

ولي اگر به حقانيت اسلام پي نبرده و جاهل قاصر بوده و يا جزء مستضعفان فكري باشند، معذور خواهند بود چنانكه خداوند متعال در سوره نسأ، آيات 97ـ99، حسابرسي افراد مستضعف را از ديگران جدا دانسته است.

مستضعفان افرادي هستند كه از نظر فكري يا بدني يا اقتصادي آنچنان ضعيفند كه قادر به شناخت حق از باطل نيستند و يا اينكه با تشخيص عقيده صحيح، بر اثر ضعف جسمي يا مالي يا محدوديتهايي كه محيط بر آنها تحميل كرده، بر انجام وظايف خود به طور كامل قادر نباشند و مهاجرت نيز براي آنان مقدور نباشد، چنين كساني مصداق استثناي آيه هستند و عفو و مغفرت خداوند متعال شامل حالشان شده، داخل دوزخ نميشوند; بلكه در آنجا امتحان ميشوند و با اين امتحان شقي و سعيد از يكديگر شناخته ميشود، بر اساس عقايد شيعه هر شخصي موظف است بر اساس تحقيق و بر اساس دلايل منطقي و محكم، اصول دين خود را انتخاب كند و تقليد از پدران و آبأ و اجداد و يا تحت تأثير قرار گرفتن از محيط جايز نيست.(ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 5، ص 48، نشر اسلامي / تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 4، ص 83ـ88، نشر دارالكتب الاسلامية / معاد، حسين رباني ميانجي، ص 353ـ365، چاپ علميه.)

ب) خداوند متعال قبل از شريعت اسلام و بعثت پيامبرگرامياسلامپيامبران زيادي را براي هدايت بشر، مبعوث فرمود. شرايع آسماني كه بر اساس آيات قرآن كريم قبل از اسلام وجود داشته است، عبارتند از: شريعت نوح، ابراهيم، موسي، عيسي: و...

البته دين خداوند متعال همواره يكي بوده و آن همان يگانهپرستي و تسليم در مقابل پروردگار متعال است كه به تدريج و با ارسال پيامبران از جانب خداوند متعال كامل شده است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 6، ص 59ـ60، دارالكتب الاسلامية.)

اينگونه افراد اگر از اسلام و حقانيت آنگاه باشند ولي حق را نپذيرند گناهكارند وگرنه از مستضعفانند كه از آيات 97ـ99 سورة نسأ و مانند آنها استفاده ميشود، حسابرسي افراد مستضعف جدا از ديگران است.

مستضعفان افرادي هستند كه از نظر فكري يا بدني يا اقتصادي آنچنان ضعيفاند كه قادر به شناسايي حق از باطل نشوند و يا اينكه با تشخيص عقيدة صحيح، بر اثر ناتواني جسمي يا ضعف مالي و يا محدوديتهايي كه محيط بر آنها تحميل كرده، قادر به انجام دادن وظايف خود به طور كامل نباشند و نتوانند مهاجرت كنند; مثلاً در سرزميني قرار گرفتهاند كه اكثريت آنان كافر و قدرت به دست آنان است و عالم ديني هم وجود ندارد كه معارف دين را به آنها برساند و يا محيط كفر و ترس اجازه نميدهد به آن معارف عمل كنند و از سوي ديگر قدرت بيرون آمدن از آنجا و رفتن به محيط اسلام را هم ندارند و يا اينكه اصلاً به ذهنش خطور نكرده كه دينِ حقّي وجود دارد. چنين كساني مصداق استثناي آيه هستند و عفو و مغفرت خداوند متعال شامل حالشان شده، داخل دوزخ نميشوند; بلكه در آنجا امتحان ميشوند و با اين امتحان، شقي و سعيد شناخته ميشود.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 5، ص 48، نشر اسلامي / تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 4، ص 83ـ88، نشر دارالكتب الاسلامية / معاد، آيةالله شيخ حسين رباني ميانجي، ص 353ـ365، چاپ علميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.