-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12567)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(9897)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8013)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4536)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2401)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1420)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1268)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1070)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(794)
-فايده حشرات موذي مانند مگس و حيوانات غول پيكر مانند فيل و زرافه و گياهان بي ميوه از نظر اسلام و قران چيست؟

(740)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25786 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

معجزات پيامبران اولوالعزم را بنويسيد.

بعضي از معجزههاي پيامبرگرامياسلامعبارتند از:

1. قرآن كريم(اسرأ، 88)

2. شقالقمر(قمر، 1)

3. معراج (اسرأ، 1)

و...

برخي از معجزات حضرت ابراهيمغ عبارتند از:

1. زنده كردن مرغهاي چهارگانه به اذن خداوند متعال، چنانكه در سوره بقره آيه 258 و 259، به آن اشاره شده است.

2. سرد شدن و سلامتي از آتش بتپرستان، چنانكه در سوره انبيا، آيه 69 آمده است.

و...

برخي معجزات حضرت موسيغ عبارتند از: انداختن عصا و تبديل شدن آن به اژدها و خنثي نمودن سحر ساحران فرعون، بيرون آوردن دست از گريبان و روشن شدن و درخشندگي در بين انگشتان آن حضرت، غرق شدن فرعونيان در رود نيل و نجات پيروان حضرت موسي، زدن عصا بر سنگ در بيابان و جوشيدن چشمههاي آب به اذن خداوند، ارسال طوفان، ملخ، شپش، قورباغهها و خون شدن آبها در ميان قوم حضرت موسي از جانب خداوند، چنانكه آيات سورة اعراف به آنها اشاره دارد. برجستهترين و مؤثرترين معجزه حضرت موسيغ انداختن عصا و تبديل آن به اژدها بود كه سحر تمام ساحران را در حضور فرعون و مردم خنثي كرد. و علت اهميت آن نيز اين بود كه در زمان مصر باستان و دورة حكومت فرعونيان سحر و ساحري بسيار رواج داشته و به شدت دامنگير جامعة آن زمان مصر بوده است.(جهت اطلاع بيشتر ر.ك: ترجمة تفسير الميزان، سيدمحمدباقر موسويهمداني، ج 8، اعراف، 103 به بعد، انتشارات اسلامي / تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 6، سورة اعراف، 103 به بعد، نشر دارالكتب الاسلامية.)

معجزات حضرت نوحغ:

خداوند متعال ميفرمايد: فَأَنجَيْنَـَهُ وَ أَصْحَـَبَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْنَـَهَآ ءَايَةً لِّلْعَـَـلَمِينَ; (عنكبوت، 15) و او را با كشتينشينان برهانيديم و آن ]سفينه[ را براي جهانيان عبرتي گردانيديم.

از جمله معجزات حضرت نوحغ مسأله طوفان و نجات نوحغ و پيروان آن حضرت بود. هنگامي كه آب از زمين جوشيد و فوران كرد، باقي قوم نوح كه از آن حضرت تبعيت نكرده بودند، غرق شدند. و حضرت نوحغ قبلاً به آن هشدار داده بود.(ر.ك: تاريخ پيامبران، علامه مجلسي;، ج 1، ص 254ـ278، انتشارات سرور.)

معجزات حضرت عيسيغ

در سورة مائده، آيه 110 آمده است: وَإِذْ تَخْلُقُ... وَتُبْرِئُ الاْ ?َكْمَهَ وَالاْ ?َبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَيَ بِإِذْنِي; و چون خلق ميكني... و شفا ميبخشي كور و پيسي را به امر من، و بيرون ميآوري و زنده ميگرداني مردگان را به اذن و امر من.

در اين آيه، به معجزات آن حضرت اشاره ميفرمايد:

1. زنده كردن مردگان;

2. شفا دادن شخص كور;

3. شفا دادن مريض پيسي.(ر.ك: تاريخ پيامبران، علامه مجلسي;، ج 2، ص 1092، تحقيق سيدعلي اماميان، انتشارات سرور.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.