-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13581)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12902)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9013)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4741)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2479)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1574)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1419)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1238)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25821 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به آيهاي كه ميفرمايد: همة طعامها بر بنياسرائيل حلال بود، مگر آنچه را كه يعقوب بر خود حرام كرده بود (كه اكثر مفسران آن را گوشت شتر گفتهاند); آيا در دينهاي يهوديت و مسيحيت شراب حلال بوده است؟

از آيه مذكور حلال بودن شراب در اديان سابق استفاده نميشود; زيرا اوّلاً: شأن نزول آيه در اين مورد نيست، بلكه دربارة ردّ يهوديان است كه خوردن برخي غذاها مانند شير و گوشت شتر را حرام ميدانستند، و به پيامبر اكرمايراد ميگرفتند، كه چرا اسلام اينها را حلال ميداند؟ خداوند در ردّ آنان فرمود: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيَّ إِسْرَ ََّءِيلَ إِلآمَا حَرَّمَ إِسْرَ ََّءِيلُ عَلَيَ نَفْسِه;(آل عمران،93) همة غذاها(ي پاك) بر بنياسرائيل حلال بود، جز آن چه اسرائيل (يعقوب)، پيش از نزول تورات، بر خود حرام كرده بود; (مانند گوشت شتر كه براي او ضرر داشت); يعني حلال بودن شير و گوشت شتر اختصاص به شريعت اسلام ندارد بلكه در شريعت حضرت موسي نيز حلال بوده است.(ر.ك: تفسير نمونه آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 6، دارالكتب الاسلامية / تفسير نورالثقلين، الحويزي، ج 1، ص 434ـ435، مؤسسة التاريخ العربي.)

ثانياً: طعام در لغت عرب به خوردنيها، مانند گندم، جو، خرما و... گفته ميشود، ولي شراب از نوشيدنيها است.(ر.ك: لسان العرب، ابن منظور، واژه طعم.)

ثالثاً: مقصود از طعام، غذاهاي پاك و طيب است، نه چيزهاي خبيث و نجس; بنابراين حليّت طعام شامل شراب نميشود.

قرآن كريم مسلمانان را از شراب نهي نموده، و از آن به عنوان رجس (مائده،90) و اثم (بقره،219) ياد ميكند. رجس; يعني چيز پليد، و اثم يعني ضرر و زيان و حالتي كه در روح و عقل انسان پديد ميآيد و او را از رسيدن به نيكيها و كمالات باز ميدارد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 73ـ74، دارالكتب الاسلامية / قاموس قرآن، سيد علي اكبر قرشي، واژه رجس و اثم.) بنابراين طبيعت شراب بگونهاي است كه در هر شريعتي حرمت را ميطلبد، و معقول نيست كه بگوييم خداوند آن را در ديني، حلال كرده باشد.(ر.ك: قاموس قرآن، سيد علي اكبر قرشي، ج 2، ص 301، دارالكتب الاسلامية / فقه القرآن، محمد يزدي، ج 2، ص 283، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.) امام رضا7 ميفرمايد: خداوند هيچ پيامبري را نفرستاد، مگر اين كه حرمت شراب جزء برنامه رسالت او بود(الكافي، كليني;، ج 1، ص 148، دارالكتب الاسلامية.)

در انجيل نيز شواهدي به حرمت شراب در اديان سابق وجود دارد; مانند: انجيل لوقا، باب اول، بند 15; امثال سليمان، باب 20 بند 1، و باب 23 بند 29ـ35; كتاب اشعيأ باب 5 بند 22 و باب 28 بند 1ـ7 و باب 56 بند 12; كتاب يوشع باب 4 بند 11; پس اگر مسيحيان و ارباب ساير شرايع آن را حلال ميدانند، اين مربوط به اصل اديان آسماني نيست;(اقتباس از قاموس قرآن، همان، ص 304ـ305.) بلكه از تحريفات خود آنان است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.