-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12375)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8952)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25822 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:49

در كدام سوره و آية قرآن به داستان ربوده شدن انگشتر حضرت سليمان اشاره شده است. داستانش را بيان كنيد؟

قرآن كريم در آيات متعددي به بخشهائي از زندگاني حضرت سليمان اشاره كرده است.

در سورة ص از آية 30 تا 40 به بخشي از زندگاني آن حضرت اشاره كرده و در آية 34 ميفرمايد: وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَـَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَيَ كُرْسِيِّهِي جَسَدًا ثُمَّ أَنَاب; و قطعاً سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدي بيفكنديم، پس به توبه باز آمد.

مفسران در ذيل اين آيه، در مورد اين كه چگونه خداوند حضرت سليمان را آزمود، مطالب مختلفي را بيان كردهاند. برخي از مفسران در بيان آزمايش آن حضرت، داستان ربوده شدن انگشتر سليمان را نقل كردهاند: روزي حضرت سليمان هنگام رفتن به دستشويي، انگشترش ـ كه پادشاهي، نبوت، تسخير جن و انس، پرندگان، حيوانات وحشي و شياطين به آن انگشتر متوقف بود ـ از دست بيرون آورد و به كنيزش، امينه، داد. خداوند جنّي به نام صخر را به صورت سليمان در آورد، آن جن نزد امينه آمد و گفت انگشتر من را بده، امينه انگشتر را به او داد و او انگشتر را در دست كرد و به جاي سليمان بر تخت نشست و جن و انس را مسخّر خود ساخت. تا چهل روز، آن جن بر تخت سليمان تكيه زد. پس از چهل روز، فرشتهاي آمد و آن جن را از تخت سليمان دور كرد. آن جن هم انگشتر را در دريا افكند. انگشتر را يك ماهي بلعيد و در همان روز، آن ماهي به دست حضرت سليمان افتاد، شكم او را كه شكافت، انگشترش را يافت و دوباره حكومت و تخت خود را باز يافت.(ر.ك: مجمع البيان، طبرسي، ج 4، ص 475، دار احيأ التراث العربي، بيروت / منهج الصادقين، ملا فتح الله كاشاني، ج 8، ص 53، كتابفروشي اسلاميه.)

گرچه اين داستان در برخي از كتابهاي تفسير نقل شده است; ولي به هيچ وجه پذيرفتني نيست و از خرافات اسرائيلي است و با هيچ عقل و منطقي سازگار نيست، و ظاهراً ريشة آن به كتاب تلمود يهوديان باز ميگردد.

چون نه مقام نبوت و حكومت الهي به انگشتر وابسته است، و نه هرگز خداوند اين مقام را از پيامبري گرفته، شيطاني را به صورت پيامبري در آورده است، تا چه رسد به اين كه چهل روز بر جاي او بنشيند و ميان مردم حكومت و قضاوت كند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 279، دارالكتب الاسلامية.)

سيد مرتضي در كتاب تنزية الانبيأ ميفرمايد: آنچه داستان سرايان گمراه در اين مورد نقل كردهاند بديهي البطلان است و مانند آن ممكن نيست از يكي از پيامبران صادر شود و معقول نيست نبوت وابسته به يك انگشتر باشد.(ر.ك: تفسير منهج الصادقين، ج 8، ص 53.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.