-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12829)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8972)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25838 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حكمت چهل شب عبادت حضرت موسي در كوه طور چيست؟

در قرآن كريم به برخي از اعداد مانند عدل چهل، هفت، هفتاد و... توجه ويژهاي شده است.

در مورد عدد چهل نيز مطالب جالبي وجود دارد كه حكايت از وجود رموز و اسراري در آن است; چنان كه دربارة ميقات حضرت موسيغ آمده و ميفرمايد: و ما به موسي سي شب وعده گذارديم، سپس آن را با ده شب ]ديگر[ تكميل نموديم، به اين ترتيب ميعاد پروردگارش ]با او[ چهل شب تمام شد...(اعراف،142)

و نيز دربارة سرگرداني قوم يهود از عدد چهل سال و دربارة سنّ رشد و كمال آدمي نيز از عدد چهل سال ياد شده است. ممكن است يكي از حكمتهاي تأكيد بر عدد چهل سال براي سن رشد و كمال انسانها آن باشد كه رسيدن به چهل سالگي به طور معمولي و غالباً با كمال عقل همراه است در روايات اسلامي نيز سن كمال خِرد، چهل سالگي مشخص شده است.(ر.ك: سفينة البحار، شيخ عباس قمي، ج 2، ص 332، آستان قدس رضوي.)پيامبر گرامينيز در سن چهل سالگي به مقام نبوت مبعوث شد و به حضرت موسي نيز دستور داده شد كه چهل شب در كوه طور عبادت كند. پس معلوم ميشود كه عدد چهل در جهان هستي داراي اسرار و رموزي است كه عقل انسانها از درك كامل آن عاجزند.

مقياس چهل سال دربارة چهل روز و شب نيز صادق است، حضرت امام باقر7 ميفرمايد: هر كس چهل روز، ايمانش را براي خدا خالص گرداند، خداوند، محبت دنيا را از دل او بيرون ميكند و بينشي به وي عطا ميكند كه درد و درمان خويش را بداند و حكمت را در دل او جاي ميدهد.(همان، ص 331.)

و ممكن است كه عارفان كه اقدام به چلهنشيني يا چلهگزيني مينمايند، با الهام از اين گونه روايات باشد.

از نظر تكوين و آفرينش چهل روز يا شب ويژگي خاصي دارد، يكي از دانشمندان در شرح حديث مذكور مينويسد:ممكن است از اين جهت عدد چهل در روايات مذكور آمد كه خداوند متعال، انتقال انسان در اصل آفرينش را از حالي به حال ديگر در چهل روز ]يا شب[ قرار داده است; همچنين نطفه پس از چهل شبانه روز به عَلَقه و علقه پس از چهل روز به مضغه و... تبديل ميشود و اينها همه نشان دهندة وجود اسرار و رموز در عدد چهل است.(ر.ك: اسرار عدد چهل، محسن آشتياني، انتشارات فقه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.