-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12724)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8961)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4737)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1569)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25839 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حضرت خضرغ كه بود؟

حضرت خضرغ يكي از انبياي الهي است كه خداوند متعال به او عمر طولاني داده و طبق برخي روايات تا امروز زنده است. نام آن حضرت در قرآن نيامده; ولي سرگذشت شگفتانگيز و پند آموزش با حضرت موسيدر سوره كهف آمده است كه به طور خلاصه به آن اشاره ميكنيم.

خداوند متعال، حضرت موسي را مأمور ساخت تا به سوي مجمعالبحرين برود و در آنجا با دانشمندي آشنا شود و از او دانش كسب كند. (مجمعالبحرين به معناي محل پيوند دو درياست كه طبق نظر برخي از مفسران، مقصود از آن محل اتصال خليج عقبه و خليج سوئز است.)

حضرت موسيوقتي به محل مأموريت رسيد و با آن دانشمند (خضر) آشنا شد، با نهايت ادب به او گفت: اجازه ميدهي همراه شما بيايم تا آنچه را مايه رشد و صلاح است، به من بياموزي؟ آن مرد دانشمند در جواب فرمود: تو توان همراهي مرا نداري; زيرا در برابر چيزهايي كه از رموزش آگاه نيستي، نميتواني شكيبا و صبور باشي. موسي گفت: انشأالله مرا شكيبا خواهي يافت. مرد دانشمند (خضر) گفت: اگر ميخواهي همراه من بيايي بايد ساكت باشي و از هيچ چيز نپرسي تا به موقع برايت باز گويم. موسيبعد از تعهد اين مسأله، همراه استاد به راه افتاد تا سوار كشتي شدند.

مرد دانشمند، در بين راه كشتي را سوراخ كرد. موسي تعهّد خود را فراموش و از باب امر به معروف و نهي از منكر به او اعتراض كرد. مرد دانشمند، با متانت خاصي نظر به موسي كرد و گفت: نگفتم تو هرگز نميتواني با من شكيبايي كني؟ موسي به ياد تعهد خود افتاد، و از او عذرخواهي كرد تا سفر دريايي آنها تمام شد. در بين راه به پسر بچهاي رسيدند، و مرد دانشمند، بدون تأمل او را كشت. منظرة وحشتناك كشتن بچة بيگناه، آتش خشم موسي را برافروخت و پيمان خود را از ياد برد و زبان به اعتراض گشود. آن دانشمند بزرگوار، با نهايت خونسردي، همان جمله سابق خود را تكرار كرد و گفت: به تو نگفتم كه توان شكيبايي با من را نداري؟ موسيدوباره به ياد پيمان خود با استادش افتاد و از او عذرخواهي كرد و گفت: اين بار نيز فراموشي مرا ناديده بگير; امّا اگر بعد از اين بر تو ايراد گرفتم، ديگر مرا همراه خود نبر.

بعد از اين گفتگو و تعهد مجدد، به راه افتادند تا به قريهاي رسيدند و از اهل قريه غذا خواستند; ولي آنها به جهت خسيس بودن، از ميهمان كردن اين دو مسافر خودداري كردند; سپس مرد دانشمند با موسي دست به كار شدند و ديواري را كه در شرف خراب شدن بود; محكم ساختند و مانع ويران شدن آن شدند.

موسي كه در آن موقع خسته و كوفته و گرسنه بود و از همه مهمتر احساس ميكرد شخصيت او و استادش به خاطر عمل ناپسند اهل آبادي سخت جريحه دارشده، بار ديگر پيمان خود را فراموش كرد و به اين كار استاد (ديوار ساختن) نيز اعتراض كرد. مرد دانشمند (خضر) كه ديد موسي توان همراهي او را ندارد، سرّ كارهايي را كه انجام داده بود، برايش گفت، و در پايان; براي رفع هرگونه شك و شبهه از موسي و براي اينكه بداند همه اين كارها بر طبق مأموريت الهي بوده است، فرمود: آنچه را من انجام دادم، از پيش خود و به رأي خودم نبود; بلكه همه آنها به فرمان خداوند متعال بود، و از يكديگر جدا شدند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 478 ـ 522، آيات 60 ـ 82 سوره كهف، دارالكتب الاسلاميه ـ قصص يا داستانهاي شگفتانگيز قرآن مجيد، زاهدي گلپايگاني، ص 463 ـ 475، كتابفروشي اسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.