-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13421)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12897)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9007)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1573)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خداوند متعال براي نگهداري حضرت موسي از دست دشمنان چه دستوري به مادرش داد؟

قرآن كريم در اين باره چنين ميفرمايد: وَأَوْحَيْنَآ إِلَيََّ أُمِّ مُوسَيََّ أَنْ أَرْضِعِيهِ...; (قصص،7) ما به مادر موسي الهام كرديم كه او را شيرده و هنگامي كه بر او ترسيدي وي را در دريا]ي نيل[ بيفكن و نترس و غمگين نباش كه ما او را به تو باز ميگردانيم و او را از رسولانش قرار ميدهيم. مشيّت الهي بر اين بود كه حضرت موسيغ از چنگال خشم فرعونيان نجات پيدا كند و سرانجام، خود را براي مبارزهاي سنگين با آنها مهيا نمايد; براي اين منظور، خداوند متعال به قلب اين مادر الهام ميكند كه او را از اين به بعد به ما بسپار و ببين چگونه او را حفظ خواهيم كرد و به تو باز خواهيم گرداند! بدين صورت، اين الهام الهي، قلب مادر را روشن ساخت و با اينكه ظاهراً او به كار خطرناكي دعوت شده بود; ولي با احساسي لبريز از آرامش، تصميم گرفت به اين الهام الهي جامة عمل بپوشاند و نوزاد خويش را به نيل بسپارد تا بدين وسيله جزء اطاعت كنندگان فرمان الهي قرار گيرد.(ر.ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 13، ص 201، ج 16، ص 25، دارالكتب الاسلامية / قصص قرآن يا تاريخ انبيأ، سيد هاشم رسولي محلاتي، ج 2، ص 46، نشر علميه اسلامية.)

خداوند سبحان گاهي براي اينكه قدرت خود و عجز طاغوتيان در برابر ارادة الهي را نشان دهد، كاري ميكند كه طاغوتها دشمن خود را به دست خود تربيت كنند; لذا خداوند سبحان به مادر حضرت موسيغ الهام كرد كه فرزندش را به رود نيل بيندازد تا به دربار فرعون برود و به دست خود آنان (كه درصدد كشتن او بودند) بزرگ شود: لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا; (قصص، 8) تا سرانجام، دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.