-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13166)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9000)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25936 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفاً محتواي كلي سورة يوسف را توضيح دهيد.

تمام آيات اين سوره ـ جز چند آيه كه در آخر آن آمده است ـ دربارة سرگذشت جالب و شيرين و عبرتانگيز پيامبر خدا، حضرت يوسفاست; و به همين دليل، اين سوره به نام سورة يوسف ناميده شده است. و نيز به همين جهت است كه از مجموع 27 بار آوردن نام يوسف در قرآن، 25 مرتبة آن در اين سوره آمده است و فقط دو مورد آن در سورههاي ديگر (غافر، 34; انعام، 84) ميباشد. محتواي اين سوره بر خلاف سورههاي ديگر قرآن، به هم پيوسته و بيان فرازهاي مختلف يك داستان است كه در بيش از ده بخش، با عباراتي فوق العاده گويا، جذّاب، فشرده، عميق و مهيّج به تصوير كشيده شده است. داستان پردازني كه اين حكايت را نقل ميكنند، نتوانستهاند اهداف قرآن را در اين داستان دنبال كنند، ولي آشنايان با كلام الهي دريافتهاند كه همه چيزش الگو و اسوه است ـ در لابه لاي اين داستان، عاليترين درسهاي عفّت، خويشتن داري، تقوا، ايمان و تسلط بر نفس را، منعكس ساخته است، به طوري كه هر تلاوت كنندهاي ـ هر چند بارها آن را خوانده باشد (باز هنگام خواندنش بياختيار، تحت تأثير جذبههاي نيرومندش قرار ميگيرد; به همين جهت است كه قرآن، لقب زيباي احسن القصص (بهترين داستان ها) را برايش انتخاب كرده است و در آن براي اولواالالباب (صاحبان مغز و انديشه) عبرت ها بيان كرده است. دقت در آيات مبارك اين سوره، اين واقعيت را براي انسان روشنتر ميسازد كه قرآن، در تمام ابعادش معجزه است، چرا كه قهرمانهايي را كه در داستان ها معرفي ميكند; قهرمانهايي واقعي ـ نه پنداري و خيالي ـ هستند كه هر كدام در نوع خود بينظيرند; مانند ابراهيم، قهرمان بت شكن، با آن روح بلند و سازشناپذير در برابر طاغوتيان. نوح، قهرمان صبر و استقامت و پاي مردي و دل سوز در آن عمر طولاني و پر بركت، موسي، قهرمان بزرگ در تربيت جمعيت لجوج در برابر طاغوت عصيانگر. و اينك يوسف، قهرمان پاكي و پارسايي و تقوا، در برابر يك زن زيباي هوس باز و حيلهگر.

قرآن كريم براي به تصوير كشيدن پاكي و پارسايي يوسف، در حساسترين لحظه ها در متن تمام قضايا وارد ميشود; امّا در همه جاي بيان صحنهها، آيات الهي را اشعة نيرومندي از تقوا و پاكي احاطه كرده است.( ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 9، ص 292، نشر دارالكتب الاسلامية. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.