-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2600 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان قرآن را حفظ كرد و به كودكان خردسال زير پنج سال نيز آموزش دارد و براي اين كه به دستورات قرآن به خوبي عمل كنيم آيا فقط قرائت قرآن و فهميدن معاني كافي است يا بايد تفسير قرآن را بدانيم؟ براي اين كه خداوند همسري شايسته و فرزنداني صالح نصيب ما گرداند چه دعائي كنيم تا مستجاب شود؟ با ذكر آيهاي از قرآن و حديث در اين رابطه؟

در مورد حفظ قرآن و آموزش آن به كودكان خردسال زير پنج سال، پيشنهاد مي كنيم كه به كتابهاي

حفظ آموزش و قرائت قرآن مراجعه فرمائيد كه به عنوان نمونه كتاب آموزش حفظ قرآن مجيد نوشته آقاي شهريار پرهيزگار و كتابهاي ديگر مراجعه فرماييد.

اما عمل به دستورات قرآن مجيد، مراتبي دارد كه مرتبه اول آن قرائت قرآن مجيد در زندگي روزمرّه استكه انسان بايد مدام با قرآن سر و كار داشته باشد، بعد از اين مرتبه، تدبّر در قرآن و ترجمه و معناي آن مي باشد؛ يعني همان طور كه قرآن مي خوانيم در معناي آن نيز بايد دقّت كنيم تا بفهميم كه قرآن چه دستوراتي را براي ما دارد - مرتبه بعد از اين مراجعه به تفاسير قرآني است كه براي دقيقتر و عميقتر شدن در دستورات قرآني بايد به تفاسير مراجعه كرد تا بتوان آن دستور واقعي الهي را بدون ترديد و ابهام اجراء كرد.

اما در مورد سؤال مطرح شده، مبني بر اين كه خداي سبحان همسري شايسته و فرزنداني صالح نصيب ما گرداند، مجدّداً توصيه و پيشنهاد ما اين است كه ارتباط با خداوند متعال را به هر نحو ممكن ادامه دهيد و از خداي سبحان كمك بگيريد، به ائمه اطهار(ع) و پيامبر اكرم(ص) و فاطمه زهرا(س) متوسّل شويد و دعاي توسّل و زيارت عاشورا و دعاي عهد امام زمان(عج) و... ان شاء اللَّه با توكّل و اميد به خداي سبحان حاجب شما برآورده خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.