-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12824)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8971)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26046 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حكمتهاي موجود در داستان حضرت موسي و خضر در قرآن، در آن حد نيست كه بتوان آنها را علم ناميد و اساساً اين حكمتها آموزشي نيست، چه علمي بود كه حضرت موسي را به دنبال خضر كشانيد؟

خداوند در سورة كهف، آية 60 تا 82 بخشي از زندگاني حضرت موسي را بيان ميكند. در روايتي از امام صادقآمده است: پس از آن كه خداوند تورات را بر حضرت موسي نازل كرد و معجزههاي نه گانه را به او داد، اين گمان به ذهنش خطور كرد كه گمان نميكنم خدا كسي داناتر از من آفريده باشد. پس از خطور اين گمان به ذهنش، بي درنگ خداوند به جبرئيل فرمان داد كه بندهام را پيشاز آن كه بر اثر اين گمان (كه به عجب منتهي ميشود) هلاك شود، پيام برسان و به او بگو: در محل اتصال دو دريا مرد عابدي است كه بايد از او پيروي كني و علم بياموزي. موسي با دريافت پيام الهي، فهميد كه اين دستور به خاطر آن خيالي است كه به ذهنش خطور كرده است.(تفسير عياشي، ج 2، ص 332، مكتبة العلمية الاسلامية، تهران / تفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، ج 2، ص 37، دار الكتب قم / علل الشرايع، شيخ صدوق، ج 1، ص 60، مكتبة الحيدريه، نجف.)

از اين روايت استفاده ميشود كه حضرت موسي به فرمان خداوند در پي يافتن خضر رفت و هدف فرمان الهي تنها علم آموزي نبوده است، بلكه تربيت موسي هم در نظر بوده است.

همة پيامبران از علم لدني ـ علمي كه حواس و فكر در آن هيچ نقشي ندارد و از جانب خداوند به اوليا وحي يا الهام ميشود ـ برخوردارند. تفاوت پيامبران در گسترة علم و نوع مأموريت آنان است.

حضرت موسي و خضر، هر دو از علم لدنّي برخوردار بودند; ولي اين دو پيامبر خدا دو نوع مأموريت داشتند; يكي مأمور به ظاهر و امور تشريعي بود و ديگري مأمور به باطن و امور تكويني، و هيچ كدام تحمّل مأموريت ديگري را نداشتند. در حديثي كه از امام رضا7 نقل شده به اين نكته اشاره نموده است: هنگامي كه موسي و خضر هم ديگر را ملاقات ميكنند، خضر به موسي گفت: حاجت تو چيست؟ موسي گفت: آمدهام تا از بينشي كه آموختهاي به من ياد دهي. خضرت گفت: إنّي وكلتُ بامر لاتطبقه و وكلتَ بأمر لاأطبقه; در حقيقت من به كاري گماشته شدهام كه تو توان آن را نداري، و تو به كاري گماشته شدهاي كه من توان آن را ندارم...(نور الثقلين، عبدعلي عروسي حويزي، ج 4، ص 300، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.) همان گونه كه پيامبر اسلامبه ظاهر و باطن علم داشت.(ر.ك: توبه، 105.) ولي مأمور بود طبق ظاهر عمل كند، از اين رو ميفرمود: انما اقضي بينكم بالبينات والايمان...; من در ميان شما براساس گواه و سوگند داوري ميكنم...(كافي، ثقة الاسلام كليني، ج 7، ص 414، دار الكتب الاسلاميه، تهران.) حضرت موسي تحمّل مظاهر علم را نداشت; يعني در مقام عمل نميتوانست كارهاي خضر را تحمل نمايد، ولي تحمّل علم خضر را داشت; از اين رو، پس از آن كه خضر تأويل كارهايش را بيان ميكند، موسي هيچ گونه اعتراضي نميكند همانند اين كه هنگامي كه حضرت موسي در ميقات بود، از انحراف و گوساله پرستي بني اسرائيل آگاه بود، ولي در آن جا هيچ گونه واكنشي از خود نشان نداد، پس از بازگشت از ميقات و ديدن گوساله پرستي بني اسرائيل، خشمگين شد، الواح را به كناري انداخت و سر برادرش هارون را گرفت و به سوي خود كشيد و او را بازخواست نمود.(ر.ك: اعراف، 150 ـ 151.) حضرت موسي تحمل علم را داشت ولي تحمّل مظاهرِ آن را نداشت و خداوند او را به دنبال خضر فرستاد تا به او بفهماند كه تو نميتواني مأموريتي كه خضر دارد، تحمّل نمايي. اين نكته مهمّي در داستان موسي و خضر است.

افزون بر اين، نكات و درسهاي فراواني در اين داستان براي مسلمانان وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره ميشود:

1. كسي از علم لدني برخوردار ميشود كه به مقام عبوديت رسيده باشد;

2. همواره بايد علم را براي عمل آموخت;

3. در كارها نبايد عجله كرد;

4. رخ دادها دو چهره دارند; ظاهر و باطن، از اين رو نبايد در رويدادهاي ناخوشايند عجولانه داوري كرد;

5. ايمان پدر و مادر براي فرزندان هم اثر بخش است;

6. آزار پدر و مادر ماية كوتاهي عمر است;

7. مردم دشمن آنند كه نميدانند;

8. در يادگيري بايد آداب شاگردي و استادي را رعايت نمود و در برابر استاد تواضع داشت;

و...(ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 13، ص 336 ـ 358، دفتر انتشارات اسلامي، قم / تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 485 ـ 522، دار الكتب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.