-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13584)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12902)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9013)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4741)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2479)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1574)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1419)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1238)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26047 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:43

الف ـ انسانهاي عصر حجر كه در زيستشناسي مطرح شده است، آيا به زمان حضرت نوحبر ميگردند و يا به زمان ديگري؟ ب ـ آيا دين براي اين گونه مسائل، پاسخي دارد؟

الف ـ از نظر قرآن كريم و روايات امامان معصوم: نسل بشر كنوني حضرت آدم و حوا8 ميرسد.(بقره، 31 و آل عمران، 59.) حتي در كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان نيز به اين مطلب اشاره شده است. تاريخ پيدايش و آفرينش آن دو ـ با توجه به قرايني مانند تعداد اجداد پيامبر9 كه تا حضرت آدم بيان شده است و قراين ديگري ـ به وسيله خداوند متعال به بيش از دوازده هزار سال نميرسد. اگر قدمت انسانهاي عصر حجري كه در زيستشناسي مطرح است، به همين مقدار زمان ميرسد كه مسئله روشن است و اگر سخن از وجود آنها در ميليونها سال پيش است، بايد گفت كه براساس آن چه از قرآن استفاده ميشود آنان انسان هايي غير از بشر امروز بودهاند; يعني بشر امروز از نسل آنها و يا تكامل يافتة آنها نيست، هرچند آياتي كه از آدم و حوا8 سخن ميگويد را ميتوان به گونه ديگري تفسير كرد، به اين معنا كه مقصود از آدم در اين آيات، آدم نوعي است نه يك فرد مشخص كه پيامبر خدا بوده و با حوّا ازدواج كرده و... ، ولي اين تفسير ـ يعني حمل و تفسير آدم بر نوع، نه بر شخص خاص ـ با ظاهر آيات قرآن مطابقت ندارد، هرچند اين احتمال در واقع وجود دارد.(تفسير الميزان، محمد حسين طباطبايي، ج 4، ص 141 ـ 144، نشر جامعه مدرسين حوزة علميه قم.) خلاصه آن كه براساس روايات امامان معصوم: پيش از نسل بشر ـ كه پدر و مادر آنها را آدم و حوّا تشكيل ميدهند ـ كساني كه در زمين زندگي ميكردهاند. امام صادقدر اين باره ميفرمايد: خانة خدا ـ كعبه ـ دو هزار سال قبل از آدم زيارت ميشده است.(دروس، شهيد اول، ج 1، ص 501، نشر جامعة مدرسين.)

هم چنين امام باقر7 ميفرمايد: قبل از انسان طايفهاي از جن زندگي ميكردهاند و اهل فساد و خون ريزي بودهاند.(دعائم الاسلام، قاضي نعمان مغربي، ج 1، ص 111، نشر دار المعارف.) و در روايتي ديگر آمده است: قبل از آدم، جن بر روي زمين زندگي ميكرد و قبل از جنّ، ملائكه و قبل از ملائكه، آدم زندگي ميكرده است كه ـ فقط ـ فاصلة زندگي ملائكه و آدم يك ميليون سال بوده است.(اختصاص، شيخ مفيد، ص 50، نشر جامعة مدرسين حوزة علمية قم.)

ب ـ اما اين كه نوشتهايد آيا دين براي اين گونه مسائل جوابي دارد يا نه؟ ميگوييم: دين، لازم نيست به هر پرسشي پاسخ دهد، هرچند پيامبران و امامان معصوم: ـ به ارادة خداوند متعال ـ جواب هر پرسشي را ميدانستند، ولي آن چه بر آنان لازم بود اين بود كه تا جايي كه امكان دارد، دربارة مسائل ديني سخن بگويند تا مسائل كيهاني و زيستشناسي و رياضي و... بله، آن چه در خور توجه است اين كه دين نبايد سخني بگويد كه با قواعد مسلّم و واضح عقلي ـ نه هر قاعدهاي را كه هر كس عقلي دانست ـ مخالفت داشته باشد، مانند همين مسئلة مورد صحبت (انسانهاي عصر حجر). زيرا درست است كه در دين سخني با عنوان انسان عصر حجر وجود ندارد، ولي اگر فرض كنيم كه در واقع انسان عصر حجري وجود داشته است ـ و اين مسئله، هيچ گونه احتمال مخالفي را برنتابد ـ در عين حال در دين نه تنها چيزي وجود ندارد كه با وجود آن انسانها در ابتداي تاريخ، مخالفت داشته باشد، بلكه مطالبي هم ـ مانند رواياتي كه ذكر شد ـ وجود دارند كه وجود آنها را پيش از تاريخ، اثبات ميكند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.