-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12445)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8957)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26071 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند همه پيمبران خود را به منطقه خاورميانه فرستادهاست؟حكمت و عدالت الهي لازمهاش هدايت همه آحاد ملتهاست در هر عصر و نسلي. از اين رو واقعاً خداوند براي همه ملتها و امتها در اقصي نقاط جهان مشعلداران هدايت را فرستاده چنانكه در قرآن كريم آمده است هيچ امت و جامعهاي فاقد پيامبر هشدار دهنده نبوده است.

بنابراين

1. اختصاص پيامبران به منطقه خاص خلاف حكمت و عدالت الهي و غير ممكن است.

2. قرآن كريم آشكارا عموميت را اثبات و اختصاص به منطقه و امت خاصي را مردود ميداند.

3. عدم آشنايي ما با تاريخ و سرگذشت پيامبران مناطق مختلف، نارسايي تاريخ و انديشههاي بشري را ثابت مينمايد نه عدم وجود انبيا در مناطق مختلف را زيرا كه نيافتن، دليل بر وجود نداشتن نميباشد.

استاد مصباح در اين باره فرموداند:

اگر حكمت الهي، اقتضاي بعثت انبيا براي هدايت همه انسانها را دارد پس چرا همگي ايشان در يك منطقه خاص جغرافيايي (خاورميانه) مبعوث شدهاند. و ساير بخشهاي روي زمين از اين نعمت، محروم ماندهاند؟ مخصوصاً با توجه به آنكه در روزگارهاي پيشين وسايل ارتباط و تبادل اطلاعات، خيلي محدود بوده و انتقال اخبار از نقطهاي به نقطه ديگر به كندي، انجام ميگرفته است و شايد اقوام و مللي بودند كه اصلاًاطلاعي از دعوت انبياء پيدا نكردهاند.

پاسخ اين است كه اولاً ظهور انبيا ( اختصاص به منطقه خاصي نداشته و آيات كريمه قرآن، دلالت دارد بر اينكه هر قوم و امتي پيامبري داشتهاند، چنانكه آيه (24) از سوره فاطر ميفرمايد: و ان من امة الا خلا فيها نذير در آيه (36) از سوره نحل ميفرمايد: و لقد بعثنا في كل امة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و اگر در قرآن مجيد تنها نام

عدهاي معدود از انبيا عظام ( برده شده، بدين معني نيست كه تعداد ايشان منحصر به همين افراد بوده است، بلكه

در خود قرآن، تصريح شده به اينكه بسياري از پيامبران بودهاند كه نامي از ايشان در كتاب شريف به ميان نيامده است. چنانچه در آيه 164 از سوره نساء ميفرمايد: و رسلاً لم نقصص عليك.

ثانياًمقتضاي برهان مزبور آن است كه بايد راهي وراي حس و عقل باشد كه بتوان از آن براي هدايت مردم، استفاده كرد. اما فعليت يافتن هدايت افراد مشروط به دو شرط است: يكي آنكه خودشان بخواهند از اين نعمت الهي، بهرهمند شوند؛ دوم آنكه ديگران موانعي براي هدايت آنان فراهم نكنند. و محروم ماندن بسياري از مردم از هدايت انبيا، بر اثر سوء اختيار خودشان بوده است، چنانچه محروميت بسياري ديگر در اثر موانعي بوده است كه ديگران در راه گسترش دعوت انبيا بوجود آوردهاند. و ميدانيم كه پيامبران الهي همواره براي برداشتن اين موانع ميكوشيدند و با دشمنان خدا و بويژه زورمندان و مستكبران به ستيز بر ميخاستند و بياري از ايشان در راه ابلاغ رسالت الهي و هدايت مردم، جان خود را فدا كردهاند و در مواردي كه پيروان و ياراني يافتهاند به جنگ و نبرد نظامي با جباران و ستمگران كه مهمترين عامل ايجاد موانع براي گسترش دين خدا بودهاند پرداختهاند.

نكته قابل توجه اين است كه ويژگي اختياري بودن حركت تكاملي انسان، ايجاد ميكند كه همه اين جريانات بصورتي انجام يابد كه زمينه حسن يا سوء انتخاب براي طرفين حق و باطل، فراهم باشد. مگر اينكه تسلط زورمندان و اهل باطل به جايي برسد كه راه هدايت ديگران را به كلي مسدود كنند و نور حق و هدايت را در جامعه خاموش سازند كه در اين صورت، خداي متعال از راههاي غيبي و غير عادي، طرفداران حق را ياري خواهد فرمود.

حاصل آنكه: اگر چنين موانعي بر سر راه انبياء نميبود دعوت ايشان به گوش همه جهانيان ميرسيد و همگي از نعمت الهي بوسيله وحي و نبوت بهرهمند ميشدند. پس گناه محروميت بسياري از مردم از هدايت انبيا به گردن كساني است كه جلوي گسترش دعوت ايشان را گرفتهاند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ نحل/36

2ـ آيت الله مصباح يزدي، آموزش عقايد، ص185-186

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.