-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13164)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12895)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9000)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1572)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1234)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26075 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

داستانهاي قرآن در مقام تمثيل است يا واقعي است مثل قصه حضرت آدم وخوردن ميوه در خت منهيه ؟

تمثيل به معناي امري غير واقعي كه در عرف اهل ادب بكار مي رود درقرآن نيست بطوريكه در تفسير نمونه نيز در ذيل كريمه ‹‹نتلوا عليك من نبأ موسي وفرعون بالحق ...›› (1) آمده استتعبير بالحق اشاره به اين است كه آنچه در اينجا آمده ( داستان موسي و فرعون ) خالي از هرگونه خرافات وابا طيل واساطير ومطالب غير واقعي است وتلاوتي است توام با حق وعين واقعيت )) (2)

بايد گفت سبب استفاده از تمثيلهاي غير واقعي براي ما انسانها ناتواني ومحدوديت امكانات ماست وحال آنكه خداوند، عالم به تمام هستي استو آنچه راواقعيت دارد در بيان مقصود خود بكار مي گيرد نه امري غير واقعي را . نكتهاي ديگر كهدر بيان حقيقت تمثيل مي توان گفت اين است كه تمثيل تصوير بعد مثالي پديده ها است ، به بياني رساتر چهره آنسويي وباطني پديده ها از جمله اعمال ما است . آيهشريفه (( مثلهم كمثل الذي استوقدنارا)) (3) شاهدي است بر اين مدعا كه دلالت بر چهره باطني اعمال منافقين دارد يا به تعبيري تمثل اعمال منافقانه ايست كه صورت مي پذيرد .بنا براين تمثيل در قرآن به معناي اعتباري وغيرواقعي آن نيست بلكه بيان بعد لطيفتر پديده هاست كه فاقد آثار طبيعي ومادي است ووقوع خارجي دارد.

حتي بافته هاي ذهن وفكر بشر از آن حيث كه صورتگري مي كند از يك نحوه وجود برخوردار است مثل تصويري كه بر روي كاغذ حك مي شود نمي توان در اين حال منكر وجود آن بود واگر تخيلات غير واقعي خوانده مي شود منظور آن است كه آثارپديده هاي مادي را براي ما ندارند نه آنكه اصلا وجود نداشته باشند زيرا وجود آنها براي ما امري واضح ومحسوس است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- سوره قصص آيه 3، (( اي رسول) ما از حكايت موسي و فرعون به حق بر تو بيان مي كنيم )

2- تفسير نمونه - جلد16-ص 10 .

3- سوره بقره آيه 17 ، ( مثل ايشان مثل كسي است كه آتش بيافروزد )

تمثيل درداستان آدم وحوا ( عليهما السلام ) نيز بيان حياتي مثالي است ، پيش از عالم دنيا كه در سير نزول وجود دارد وهمانطوركه گفته شد ((مثال)) يكي از عوالم وجود محسوب مي شود وبهشتي كه آدم وحوا از آن خارج شدند از اين عالم است .

در پايان بايد گفت اين سؤال وپاسخ مقدمه ايست براي پاسخگويي به اشكالاتي كه در اين بين پيش خواهد آمد، وما منتظر سؤالات بعدي جهت روشنتر شدن مطلب هستيم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.