-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12354)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8951)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

دلايل قرآني بر جهاني و جاوداني بودن اسلام را بيان كنيد ؟
چند دسته از آيات قرآني وجود دارد كه بر جهاني و جاوداني بودن قرآن صراحت داد . اول : آياتي كه مخاطبين خود را به ( يا ايها الناس ) تعبير مي كند . يا ايهاالناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . ( بـقـره / 21 )اي مـردم پروردگار خود را پرستش كنيد , آن كس كه شما و كساني را كه پيش از شمابودند آفريد تا پرهيزكار شويد . و آيه ديگر مثل ( نساء / 174 )دوم : آياتي كه از مخاطبين به ( يا بني آدم ) ياد مي نمايد . يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا و لباس التقوي ذلك خير . ( اعـراف / 26 )اي فـرزنـدان آدم لـبـاسـي بـراي شما فرستاديم كه اندام شما را مي پوشاند و مايه زينت شماست , اما لباس پرهيزگاري بهتر است . و آيه ديگر مثل ( يس / 60 )سوم : آياتي كه هدايت را شامل همه ( الناس - العالمين ) دانسته است . هذا بيان للناس و هدي و موعظه للمتقين ( بقره / 185 ) و ( آل عمران / 138 )اين بياني است براي عموم مردم و هدايت و اندرزي است براي پرهيزكاران . ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم . ( تكوير / 27 و 28 )اين قرآن چيزي جز تذكري براي جهانيان نيست - براي كسي از شما كه بخواهد راه مـستقيم در پيش گيرد و آيات ديگر مثل ( بقره / 185 ) و ( جاثيه / 20 ) و( انعام / 90 ) و ( ص / 87 ) . چـهـارم : آياتي كه اساسا هدف از نزول قرآن بر پيامبر اسلام و فرستادن دين اسلام را , پيروزي اين دين بر ساير اديان شمرده است . هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون . ( تـوبـه / 33 )او كـسـي اسـت كـه رسـولـش را با هدايت و آيين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان غالب گرداند هر چند مشركان كراهت داشته باشند . و آيـات ديگر مثل ( فتح / 28 ) و ( صف / 9 ) آياتي از قبيل ليظهره علي الدين كله با اطلاق زماني , مـحدوديت و مقيد بودن دين اسلام را به زمان معيني نفي مي كند ونيز اخباري مثل حلال محمد (ص ) حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه . خـلاصـه جـاودانـي و جـهاني بودن اسلام از ضروريات دين الهي و بي نياز ازدليل زائد بر حقانيت اسلام است .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.