-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13357)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9005)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1573)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26179 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:41

فلسفه كنيز و برده داري در اسلام چيست ؟
نظام هاي اجتماعي در هردوران تابعي از مجموعه شرايط اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و ... مي باشد.همان گونه كه امروزه نظام كارگري و كارفرمايي و ... در جهان حاكم است وشرايط اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي خاص آن را ايجاب نموده است . تا چندقرن پيش در تمامي جهان نظام برده داري روش مناسب براي اداره امور آن دوران بوده است ؛ به گونه اي كه هيچ نظامي در شرايط آن روز امكان جايگزيني آن را نداشته است . از اين رو مناسب ترين شيوه در شرايط آن روز،شيوه برده داري بوده است . بررسي زمينه هاي اين موضوع بسيار وسيع وگسترده و از مجال اين پاسخ خارج است . اسلام نيز با توجه به اينكه تغييراساسي در سيستم اجتماعي آن روز نه ضروري بوده و نه ممكن ، به اصل اين مساله صحه گذاشت ، ولي با وضع قوانين در چند جهت حركت كرده است : 1- تامين حقوق افراد با وضع قوانين در مورد كيفيت استرقاق ( بنده گرفتن ) ، و تحريم آن جز در موارد خاص . 2- وضع قوانين در جهت حمايت ازحقوق بردگان و تنظيم روابط صحيح بين مالك و برده . 3- ترغيب مردم به آزادسازي بردگان و وضع قوانيني براي حصول اين مقصود ( مانند كفارات وشرايط عتق ) . در مجموع اسلام شرايطي را براي بردگان فراهم ساخت كه آنان به مقامات و درجات مهم علمي و سياسي در جامعه اسلامي دست يافتند وحتي مدت ها حكومت ( ( مماليك ) ) بر بسياري از نقاط كشورهاي اسلامي پديدار شد .در حقيقت اسلام با فراهم آوردن شرايط انساني و عاطفي براي زندگي بردگان ، بردگان را از سراسر دنيا مشتاق به پيوستن به جامعه اسلامي نمود و آنان در بازگشت به موطن خود همراه با آزادي ، مبلغ و مروج اسلام مي شدند .اسلام راه برده شدن افراد آزاد را مسدود كرد و از سوي ديگرراه آزادي بردگان را گشود و مسلما يكي از عوامل دگرگوني نظام بردگي درجهان ، نقش اسلام در اين زمينه بوده است . كنيزها نيز در اين بين مشمول همين قاعده و قانون بوده اند .آنان از كشورهاي ديگر كه در جنگ بامسلمانان اسير مي شدند، و يا به صورت تجاري وارد ممالك اسلامي مي گشتند، با فرهنگ اسلامي و مزاياي نجات بخش آن آشنا شده و بسياري از آنان همانند ديگر مردم در جامعه اسلامي زندگي مي كردند و مالكيت كنيزدر حكم عقد ازدواج بود و موجب محرميت به مالك آن مي گرديد .بجاست بدانيم كه مادر برخي از ايمه ما كنيز بوده اند، حتي مادر امام زمان ( عج ) نيزكنيزي رومي بوده است . سخن در اين مقوله بسيار گسترده مي باشد .اماتوجه به اين نكته مهم است كه تنها عاملي كه در اسلام مجوز استرقاق ( گرفتن بنده و كنيز ) است موردي است كه كساني در جنگ با اسلام به عنوان دين حق اسير شده باشند و پرواضح است كه آيا كسي كه از اين همه نعمت هاي بي كران الهي استفاده نموده و نه تنها شكر و سپاسگزاري ننموده است ، بلكه به خداوند رحمان كفر ورزيده است و باز به اين حد هم بسنده نكرده است مردم را دعوت به كفر كرده با پرچم هدايت مردم به دين حق مبارزه مي نمايد .انصافا نام شريف انسان براي چنين كساني ،اهانت به مقام انسانيت نيست ؟ آيا حق حيات براي اين گروه قايل شدن ، جز از روي تفضل الهي است ؟! معذ لك ، اسلام حق حيات اينان راتضمين كرده ، كشتن اسير را جز در شدت درگيري و در معركه جنگ رواندانسته است ، لكن بايد اين افرادي كه از آزادي عمل خود سو استفاده نموده عليه دين خدا قيام نموده در نبرد عليه دين خدا و مومنين به آن شركت جسته است ، دايره فعاليت هايشان و آزادي آنها محدود گردد .باوجود اين آموزه هاي بسياري در اسلام براي رهايي آنان ارايه نموده است وبراي تحقق اين آموزه ها نيز پاداش بسيار زيادي قرار داده است . براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به : 1- اسلام و مساله آزادي ، بردگي ، موسوي زنجاني 2-از بردگي روم قديم تا ماركسيسم ، حجتي كرماني 3- فرآورده هاي ديني ،ناصر مكارم 4- برده داري در روم باستان ، بيدار فكر 5- حقوق بشر،اسدالله مبشري 6- نگاهي به بردگي ، محمد علي گرامي 7- بردگي در اسلام ،صادق ايرجي ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.