-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12891)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12829)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8972)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1571)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1414)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(871)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26244 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دليل كامل بودن دين اسلام چيست؟

كامل بودن دين اسلام دلايل متعدّدي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- جامعيت:

يكي از دلائل كامل بودن دين اسلام، جامعيّت آن است. جامعيت بدان معنا است كه در اسلام قوانين و مقرّرات مورد نياز انسانها پيش بيني شده است. در آيات(1) و روايات(2) متعدّدي به اين جامعيّت اشاره شده است. برخي از انديشوران مسلمان باور دارند كه در كتاب و سنّت، احكام مورد نياز انسانها بيان شده است.(3) امام راحل فرمود: ... قرآن مجيد و سنّت شامل همه دستورات و احكامي است كه بشر براي سعادت و كمال خود احتياج دارد.(4) شهيد مطهري مي نويسد: همه جانبگي از جمله امتيازات اسلام نسبت به اديان ديگر است....(5)

در اسلام، احكام و قوانين منحصر در زندگي فردي انسانها نيست، بلكه تمام ابعاد زندگي اجتماعي را نيز در بر دارد، چرا كه زندگي فردي و اجتماعي انسان از هم قابل تفكيك نبوده و بسياري از اموري فردي، در زندگي اجتماعي و بالعكس تأثير دارند.

2- هماهنگي با مقتضيات زمان:

يكي از ويژگيهاي بسيار مهم اسلام همسويي آن با شرايط زمان است؛ يعني قوانين اسلام علاوه بر جامعيت به گونهاي تشريع شده كه پاسخگوي نيازهاي انسانها در همه زمانها است؛ از اين رو اسلام بعد از گذشت چندين قرن بالنده و پويا ظاهر شده و در مقام پاسخ گويي نيازهاي مردم اظهار عجز نكرده است.

امام صادق(ع) درباره قرآن فرمود: خداوند قرآن را براي زمان و مردم خاصي قرار نداده است. قرآن براي همه زمانها و براي همه انسانها تا روز قيامت تازگي دارد.(6)

مارسل بوازار مي نويسد: احكام و قوانين اسلام به پرسشهاي معاصر پاسخ داده است....(7) يكي از امتيازات اسلام نسبت به اديان ديگر همين است كه اديان ديگر پاسخگوي نيازهاي زمان خود بودند، حال آن كه اسلام پاسخگوي نيازهاي انسانها در طول تاريخ مي باشد. يكي از علل خاتميّت اسلام را در همين ويژگي بايد جستجو نمود.

همسويي اسلام با شرايط زمان بدان معنا نيست كه قوانين اسلام با شرايط زماني تطبيق گشته و تغيير يابد، بلكه معنايش اين است كه هرگاه احتياجات و حوادث و مقتضيات زمان به اسلام عرضه مي شود، پاسخگو است.

3- تلفيق دنيا و آخرت:

يكي از دلايل مهم كامل بودن دين اسلام در تلفيق دنيا و آخرت ظهور مي كند. اسلام با اصل دنيا و مواهب آن مبارزه نكرده و رهبانيت را نپذيرفته است: لا رهبانية في الإسلام. دين دنيا را پل ارتباطي آخرت دانسته است. از اين رو نخست تعريف دقيق از دنيا ارائه داده و به زندگي انسانها سمت و سو داده و همگان را به فعاليت در دنيا فرا خوانده است. از سوي ديگر اسلام مردم را به آخرت گرايي فراخوانده و از دنيا گرايي بر حذر داشته، اين در حالي است كه برخي از اديان نيز دنيا گريزي را مطرح كردهاند، چنان كه برخي ديگر آخرت گريزي را مطرح كردهاند.

شهيد مطهري در اين خصوص مي نويسد: در جامعههاي كهن هميشه يكي دو چيز وجود داشت: يإ؛ّّ آخرت گرايي و زندگي گريزي و يا زندگي گرايي و آخرت گريزي. اسلام آخرت گرايي را در متن زندگي گرايي قرار داد. از نظر اسلام راه آخرت از متن زندگي و مسئوليتهاي زندگي دنيا مي گذرد.(8)

4- جهان شمولي:

اسلام علاوه بر جامعيّت و همسويي با شرايط زمان، جهان شمول است.

جهان شمولي بدان معنا است كه اسلام اختصاص به مردم و سرزمين خاصي ندارد، بلكه دين همگاني است. بر خلاف اديان ديگر كه هر كدام به امت و قومي اختصاص داشتهاند.

از اين رو در قرآن خطاب به پيامبر اسلام(ص) آمده است: و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.(9) از برخي آيات(10) و روايات ديگر استفاده مي شود كه در زمان حكومت جهاني امام زمان(ع) دين اسلام همه جهان را فرا گرفته و همگاني مي شود.

5- خاتميت:

خاتميت را نمي توان به عنوان دليل مستقل براي كامل بودن دين اسلام بيان نمود، زيرا خاتميت ريشه در ويژگي هايي دار كه بدانها اشاره شد، ولي خاتميت بيانگر اين واقعيت است كه دين اسلام كاملترين دين است، زيرا اگر كاملترين دين نبود، بايد خداوند جهت هدايت و تأمين سعادت انسانها اديان و پيامبران ديگر ارسال مي نمود. در قرآن از پيامبر اسلام(ص) به عنوان خاتم پيامبران ياد شده كه نشانگر كامل بودن دين اسلام است: لكن رسول اللَّه و خاتم النّبيّين؛(11) محمد رسول خدا و خاتم آخرين پيامبران است. در روايتي آمده است: حلال محمّد حلال إلي يوم القيامه و حرامه حرام أبداً إلي يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجيء غيره.(12)

دين اسلام كاملترين دين بوده و مورد پذيرش خداوند است: انّ الّدين عنداللَّه الاسلام؛(13) هر كس ديني غير از اسلام برگزيند، هرگز از او پذيرفته نمي شود.(14)

موارد ديگر مانند همسويي با فطرت، ضمانت اجرايي قوانين اسلامي و... نيز بيان شده كه براي اطّلاع بيشتر به الهيات و معارف اسلامي، آيت اللَّه سبحاني رجوع فرماييد.

پي نوشتها:

1. انعام (6) آيه 59.

2. كافي، ج 5، ص 83؛ بحارالانوار، ج 74، ص 145.

3. مجموعه مقالات نقش زمان و مكان در اجتهاد، ج 1، ص 286 و 270.

4. همان، ص 286.

5. وحي و نبوّت، ص 90؛ مجموعه آثار، ج 2، ص 241.

6. عيون اخبار الرّضا، ج 2، ص 130.

7. اسلام در جهان امروز، ص 259.

8. وحي و نبوت، ص 91؛ مجموعه آثار، ج 2، ص 242.

9. انبيا(21) آيه 107؛ اعراف (7) آيه 158، توبه (9) آيه 28.

10. توبه (9) آيه 33.

11. احزاب (33) آيه 40.

12. اصول كافي، ج 1، ح 19.

13 و 14. آل عمران(3) آيه 19 و 85.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.