-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12882)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8949)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1565)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26252 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا قوانين مجازاتهاي اسلامي خشن نمينمايد، مثل قطع يد و سنگسار؟

در سياست جزايي اسلام اوّلين مرحله مبارزه با جرم، توسل به خشونت و كيفر نيست، بلكه با ريشههاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنها مقابله ميشود تا با از بين بردن عواملي، از شكلگيري فكر مجرمانه وتصميم به ارتكاب جرايم جلوگيري شود.

مرحله بعد مبارزه با شرايط و وضعيت هايي است كه معمولاً خشونت و جرم در آن واقع ميشود.

بنابراين اسلام در راه مبارزه با جرم واصلاح مجرمان، مرحله به مرحله پيش رفته و هيچگاه از تربيت فرد و جامعه غفلت نكرده است با اين حال اگر هيچ يك از شيوههاي مسالمتآميز در تربيت گروهي مؤثر واقع نشود، حفظ مصلحت جامعه و افراد اقتضا ميكند با سياست كيفري سنجيده، مبارزه عليه جرائم پيش گرفته شود.

اين مرحله را اسلام از سر ضرورت پذيرفته و از بررسي آيات و روايات كه در مورد مجازاتها وجود دارد، به دست ميآيد كه پذيرش مجازاتها از باب ضرورت اجتماعي است و تأكيد اسلام بيشتر بر راهكارهاي اصلاح و درمان است.

دراين كه اصل مجازات خشن است، جاي بحث و گفت و گو نيست. تمامي اقسام مجازاتها تا حدي خشونت بار هستند، ولي خشن بودن، هدف مجازات نيست، بلكه ويژگي مجازات است.

هدف مجازات در اسلام، درمان درد جامعه وجلوگيري از سقوط آن در ورطه انحطاط و انحراف است. گرفتن اين ويژگي از مجازات، به معناي لغو آن است.

همان طور كه براي درمان يك بيمار در مراحل مختلف دارو و درمانها تجويز ميشود، راه درمان دردهاي جامعه نيز متفاوت است. گاه درد آن قدر شديد است كه درمانهاي شديد و همراه با مشقت تجويز ميشود، سياست كيفري اسلام نيز داراي دو نوع درمان براي دو مرحله ويژه از وضعيت جامعه است:

أ) پيش بيني مجازاتهاي شديد: اعمال اين مجازاتها منوط به شرايط و قيود فراوان است، به نحوي كه گاه به ندرت فراهم ميشود. اين نوع درمان براي جامعهاي تجويز ميشود كه بزهكاري در آن به وضع حادّ و بغرنجي رسيده، پردههاي عفت دريده شده و ارتكاب جرائم در ملاء عام قبحي ندارد. در كدام جامعه زنا واقع ميشود، در حالي كه چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ چنين جامعهاي قطعاً دچار بيماري چنان شديدي شده كه مداواي آن از راههاي عادي ممكن نيست و نياز به شوك دارد. در جامعهاي كه خون بي گناهي را به ناحق بر زمين ميريزند، كدام اهرم قوي ميتواند از وقوع مجدد اين بيماري خطرناك جلوگيري كند؟

گرفتن اموال مجرم، سلب آزادي او، اصلاح و در مان مجرم، يا سازگار كردن او با جامعه، همه اين امور در جاي خود لازم و مفيد هستند، اما براي حفظ امنيت و حيات جامعه كافي نيست.

اسلام، سلب حيات مجرم را هدف قرار نداده است. اسلام مخالف خشونت است و هدف سياست كيفري اسلام بيشتر تهديد به مجازات است، تا اجراي آن، از اين رو براي سرقت، شرايط فراواني گذاشته كه جمع شدن همه آنها بسيار بعيد است. همين طور در زنا، لواط و جرايم عفافي، شرايطي را بيان ميكند كه مشخص ميكند هدف شارع بيشتر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهكاري در جامعه است.

ب) پيش بيني مجازاتهاي خفيفتر با شرايط اجراي آسانتر.

جرائمي كه حاكي از وخامت شديد اوضاع اجتماعي نبوده و در شرايط عادي جامعه رخ ميدهد، در اين دسته قرار ميگيرد. اين دسته از مجازاتها، جرائمي است كه اختيارات قضات در اين نوع جرائم وسيعتر بوده و ميتوانند با در نظر گرفتن شخصيت مجرم و اوضاع واحوال ارتكاب جرم، تصميم مقتضي را در برخورد با وي اتّخاذ نمايند.(2)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.