-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13585)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12902)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9013)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4741)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2479)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1574)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1419)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1239)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26253 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

چشم شوري و چشم زدن و راه مقابله با آن چيست؟ آيا اسلام اين مطلب را تأييد ميكند؟

بسياري از مردم اعتقاد دارند برخي چشمها اثري خاصي دارند كه در صورت نگريستن به هر چيزي، در آن اثر گذاشته، اگر جاندار باشد، بيمار يا ديوانه يا بي جان گشته، و اگر اشيا باشد در هم شكسته ميشود. اين امر ممكن بوده و قابل انكار نميباشد.

چشم زخم در آيات و روايات

در عصر پيامبر(ص) ميان قبيله بني اسد بد چشماني بودند كه چشمانشان اثرات به خصوصي در اشيا مينهاد. اينان تصميم گرفتند با چشم زدن به پيامبر(ص) صدمه و زياني بزنند كه آيه: و إنْ يكاد الّذين...(1) نازل شد.

مرحوم طبرسي ميفرمايد: معناي آيه اين است كه وقتي ذكر (قرآن) را از تو ميشنوند، با نظري سرشار از كينه و خشم به تو نظر ميكنند، به طوري كه ميخواهند با نگاه تيزشان تو را بكشند.(2)

و همچنين حضرت يعقوب براي حفظ فرزندانش از چشم خوردن به فرزندانش فرمود: اي فرزندانم! از يك در داخل نشويد و از درهاي گوناگون وارد شويد.(3) مفسران نقل نمودهاند كه حضرت يعقوب(ع) بيم آن داشت كه مردم به فرزندانش رشك برده و مورد چشم زخم واقع شوند،(4) زيرا، اين احتمال را ميداد كه وقتي يازده برادر جوان و رشيد با هم به شهر وارد شوند، مورد حسادت و چشم زخم قرار گيرند. براي همين فرمود دسته جمعي وارد شهر نشويد بلكه متفرق شده، از درهاي مختلف شهر داخل شويد.

رسول خدا(ص) فرمود: چشم زخم حقيقت دارد تا آن جا كه قلّه كوه را فرود آورد و اميرمؤمنان ميفرمايند: چشم زخم حق است و توسّل به دعا براي دفع آن نيز حق است.(5).

چشم زخم از جهتِ مباني علمي

حقيقت مسئله از ديدگاه دانش بشري كاملاً مشخص نميباشد، هر چند نظريه هايي ابراز شده است، از آن جمله بسياري از دانشمندان معتقدند در برخي از چشمها نيروي مغناطيسي خاصي نهفته است كه كارآيي زيادي دارد، حتي با تمرين و ممارست ميتوان آن را پرورش داد.

خواب مغناطيسي از طريق نيروي مغناطيسي چشمها است.

اشعه ليزر شعاعي است نامريي و توانسته كاري كند كه از هيچ سلاح مخرّبي ساخته نيست. حال پذيرش وجود نيرويي در برخي چشمها كه از طريق امواج به خصوصي در ديگران اثر بگذارد، امر عجيبي نخواهد بود.(6)

پس اگر چه مسئله از جهت علمي كاملاً روشن نميباشد، اما جايي براي انكار وجود ندارد و نظريههاي علمي نميتواند خلاف آن را ثابت كند.

مرحوم طباطبائي(ره) در ذيل آيه 51 سوره قلم ميفرمايد: ... مراد از آيه چشم زدن است كه نوعي از تأثيرات نفساني است و دليل عقلي بر نفي آن نداريم، بلكه حوادثي ديده شده كه با چشم زدن منطبق است و رواياتي طبق آن وارد شده، دليلي ندارد كه آن را انكار نموده و بگوييم عقيده خرافي است.(7)

ادعيه مقابله با چشم زخم

در روايات وارد شده كه پيامبر براي امام حسن و امام حسين(ع) رقيه گرفت و اين دعا را خواند: أعيذ كما بكلمات التامة و أسماء اللَّه الحسني كلّها عامة، مِن شر السامة و الْهامة، و مِن شرِّ كل عينٍ لامة، و مِن شر حاسدٍ إذا حسد؛ شما را به كلمات تامه و اسماي حسناي خداوند از شر مرگ و حيوانات موذي و هر چشم بد و حسود آن گاه كه حسد ورزد ميسپارم.(8)

حضرت امام صادق(ع) فرمود: هرگاه بخواهيد با هيأتي آراسته و چشمگير از خانه بيرون رويد، معوذتين (قل اعوذ برب الفلق... و قل اعوذ بربّ النّاس...) را بخوانيد تا چشمي در شما اثر نكند.(9)

امام صادق(ع) فرمود: چشم زخم يك حقيقت است. رسول گرامي(ص) فرمود: چشم زخم حق است. پس اگر كسي نسبت به برادرش متعجب شد، بايد خدا را ذاكر باشد و در اين صورت ضرري متوجه او نخواهد شد

انسان حتي به خودش چشم ميزند. امام صادق(ع) فرمود: براي در امان ماندن از اثرات چشم زخم نسبت به خودت و ديگران سه بار بگو: ما شاء الله (لا حول و) لا قوة الا بالله العلي العظيم. (6) در هر حال خواندن سورههاي فلق و ناس، نيز آيةالكرسي و ان يكاد براي دفع چشم زخم مؤثر است.

در حاشيه كتاب مفاتيح الجنان، ادعيههايي ذكر شده است.

پذيرش وجود چشم زخم، نبايد آدمي را به دامان خرافه وامور عوامانه سوق دهد. به اين نكته توجه داشته باشيد كه پناه بردن به برخي امورخرافي براي دفع آن خلاف شرع است. از سوي ديگر دامنه تأثير اين گونه امور محدود است و همه عالم هستي در تحت فرمان خدا است.

پي نوشتها:

1. قلم (68) آيه 51.

2. مجمع البيان، ج 10، ص 341.

3. يوسف (12) آيه 67.

4. اين قول به مفسراني همچون ابن عباس، قتاده و ضحاك نسبت داده شده است.

5. نهج البلاغه، حكمت 400.

6. تفسير نمونه، ج 24، ص 426.

7. تفسير الميزان، ج 19، ذيل آيه.

8. تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 400.

9. بحارالانوار، ج 95، ص 133.

10. بحارالانوار، ج6، ص 26، ح23.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.