-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12878)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8945)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4734)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2473)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1563)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1408)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1224)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(986)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(866)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26295 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر اسلام آزادي عقيده را به رسميّت مي شناسد، چرا حكم جهاد عليه كافران را تشريع كرده است؟

آية لا اكراه في الدين مربوط به آزادي عقيده است، بدين معنا كه انسان در گزينش دين و عقيده آزاد است، نه مجبور.

برخي فكر مي كنند آيات جهاد و از جمله آياتي از سوره برائت، آزادي عقيده را زير سؤال مي برد و مي پرسند اگر اسلام آزادي عقيده را به رسميت مي شناسد، چرا حكم جهاد عليه كافران را تشريع كرده است؟ آيا اين احكام معنايي جز اين دارد كه انسان از ديدگاه اسلام حق انتخاب عقيده ندارد و ناگزير است اسلام را بپذيرد و اگر نه كيفر جاني و مالي را بايد تحمل كند؟!

كساني كه از آزادي عقيده در اسلام دفاع مي كنند، احكام جهاد را به گونه اي تبيين مي كنند كه با آزادي عقيده سازگار باشد، به عنوان نمونه دربارة فلسفة جهاد مي گويند: جهاد براي تحميل اسلام به عنوان يك عقيده نيست، بلكه براي از بين بردن موانع موجود ميان اسلام و انسان ها است. جهاد باعث مي شود حكومت ها و قدرت ها كه مانع رسيدن اسلام به مردم و شناخت آن مي شوند، از ميان برداشته شوند، آن گاه انسان ها آزادند كه اسلام را بپذيرند يا نپذيرند.

در سورة بقره، سخن از آزادي عقيده است كه هر فردي در انتخاب عقيده آزاد است و او را اجبار به پذيرش هيچ عقيده اي نمي كنند و خود فردا است كه بايد با تحقيقي، تتبع و تلاش به عقيده صحيح دستيابي پيدا كند. قرآن به جامعه باز و آزاد فكر مي كند و از تمامي صاحبان افكار و انديشه ها مي خواهد كه افكارشان را مطرح كنند و ناظران و شنوندگان بهترين سخن را انتخاب كنند، ولي آيات جهاد ارتباطي به آزادي عقيده ندارد، زيرا بديهي است وقتي دشمن به جان، مال و ناموس يك كشور تجاوز كرد، بايد با تمام قدرت در مقابل او ايستاد و وقتي جنگي صورت گرفت و كافران به مسلمانان حمله كردند، مسلمانان چاره اي جز دفاع از جان، مال و دين خويش ندارند.

در قرآن آيه اي نشانگر اين كه هر كس اعتقاد به خدا پيدا نكرد، او را بكشيد، وجود ندارد، بلكه مفاد آيات جهاد اين است: با كساني كه با شما مي جنگند و در صددكشتن شما هستند، به جنگ و جهاد برخيزيد. مراد از جهاد در راه خدا دفاع از سرزمين اسلام و دفع تجاوز و در هم شكستن خوي سركشي و ياغي است، چنان كه قرآن مي فرمايد: و قاتلوهم حتي لا تكون فتنة و يكون الدين كلّه لله فإن انتهوا فإنّ الله بما يعملون بصير؛(1) با آنان كارزار كنيد تا آن كه هيچ فتنه اي باقي نماند و دين سراسرش براي خدا باشد، پس اگر از شرك دست بردارند، خداوند به آن چه مي كنند بينا است.

قرآن كريم مؤمنان را از تجاوز حتي در حق دشمنان بر حذر مي دارد و فرياد مي زند: و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين؛(2) در راه خدا با كساني كه با شما جنگ مي كنند بجنگيد، ولي از حد مگذريد! به راستي كه خداوند از حدّ گذرندگان را دوست نمي دارد.

در سوره برائت خداوند مي فرمايد: اگر در هنگام نبرد فردي از سپاه دشمن نزد مسلمانان آمد تا از حقانيت اسلام تحقيق كند و پرسش خويش را مطرح نمايد، بايد مسلمانان او را در حفاظت و حمايت خويش قرار دهند كه كسي به او صدمه نزند و با رأفت و مهرباني سخنانش را گوش دهند و با ارائه دليل و حجت و برهان حق را به او بشناساند، پس از آن باز با حمايت او را به جاي اوّل خويش (هر چند ميان سپاه دشمن باشد) باز گردانند.

و إن أحدٌ من المشركين استجارك فُاُجِرْهُ حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنّهم قوم لا يعلمون؛(3) اگر يكي از مشركان از تو پناهندگي بخواهد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود (او در آن بينديشد) سپس او را به محل امنش برسان، زيرا آن ها گروهي ناآگاهند.

از اين آيه استفاده مي شود كه: حتي اگر كسي براي تحقيق و پرسش آمد و اسلام را نپذيرفت و مسلمان نشد، باز با حمايت او را به محل امن خود بازگردانيد و نبايد كسي متعرض او شود، چون براي طرح سؤالات خود آمده است و بايد امنيت او حفظ شود و به سؤالات او پاسخ داده شود. در كجاي دنيا و در چه مكتبي چنين برخورد انساني وجود دارد؟!

البته اگر كسي از روي عناد و توطئه، شبهه افكني كند و در عقايد و اصول و ارزش ها تشكيك ايجاد كند، بايد با او برخورد شود و حساب او با كسي كه سؤال و شبهه اي را صادقانه طرح مي كند، تفاوت دارد.

بنابراين آيات جهاد هيچ گونه منافاتي با آزادي عقيده ندارد و هر كدام در جاي خودش صحيح است. در پايان نيم نگاهي به آية 5 سورة توبه مي كنيم. در اين آيه مي فرمايد: هنگامي كه ماه هاي حرام پايان گرفت، مشركان را هر كجا بيابيد، به قتل برسانيد و آن ها را اسير سازيد و محاصره كنيد و در هر كمينگاه بر سر راه آن ها بنشينيد....

در اين جا وظيفة مسلمانان پس از پايان مهلت مشركان يعني چهار ماه بيان شده است و شديدترين دستور را دربارة آن ها صادر مي كند و مي گويد ... بت پرستان را هر كجا يافتيد به قتل برسانيد.

شدت عمل به خاطر آن است كه برنامة اسلام ريشه كن ساختن بت پرستي از روي كره زمين بوده، زيرا بت پرستي مذهب و آيين نيست كه محتوا شمرده شود، بلكه انحطاط و خرافه و انحراف و بيماري است كه بايد ريشه كن شود، ولي شدت و خشونت نه به مفهوم اين است كه راه بازگشت به روي آن ها بسته شده است، بلكه در هر حال و در هر لحظه بخواهند مي توانند جهت خود را تغيير دهند، از اين رو بلافاصله اضافه مي كند: اگر آن ها توبه كنند و به سوي حق بازگردند و نماز را برپا دارند و زكات را ادا كنند، آن ها را رها سازيد و مزاحمشان نشويد و در اين صورت با ساير مسلمانان كمترين تفاوتي را ندارند و در همه احكام و حقوق با آن ها شريكند.(4)

جهاد ابتدايي در اسلام به منظور كشورگشايي و اجبار افراد به آيين اسلام نيست، بلكه براي واژگون كردن نظام هاي غلط و ظالمانه و اجازه يافتن مردم براي مطالعه آزاد دربارة مذهب و شيوه هاي زندگي اجتماعي است. اصولاً اسلام در سه مورد به قدرت نظامي توسل جسته است:

1ـ در مورد محو آثار شرك و بت پرستي، زيرا هم چنان كه گفتيم، از نظر اسلام بت پرستي يك دين و آيين نيست، بلكه يك انحراف، بيماري و خرافه است و هرگز نبايد اجازه داد جمعي در يك مسير صددرصد غلط و خرافي پيش روند و به سقوط كشانده شود. اسلام بت پرستان را از راه تبليغ به سوي توحيد دعوت كرد و آن جا كه مقاومت كردند، متوسل به زور شد. بت خانه ها را در هم كوبيد و از هر گونه مظاهر بت و بت پرستي جلوگيري كرد تا اين بيماري روحي و فكري به كلّي ريشه كن گردد و آيات جهاد با مشركان مانند آية 189 سورة بقره به كارزار با مشركان ادامه دهيد تا آن كه شرك از اجتماع برافتد نظر به همين موضوع دارد.

2ـ در برابر كساني كه نقشه نابودي و حمله مسلمانان را مي كشيدند، دستور جهاد دفاعي و توسل به قدرت نظامي داده شده است. شايد بيشتر جنگ هاي اسلامي در زمان پيامبر از همين قبيل باشد، به عنوان نمونه جنگ اُحد، احزاب، حنين، موته و تبوك را مي توان نام برد.

3ـ براي كسب آزادي در تبليغ، زيرا هر آييني حق دارد به طور آزاد به صورت منطقي خود را معرفي كند و اگر كساني مانع از اين كار شوند، مي تواند با توسل به زور اين حق را به دست آورد.(5)

جهاد ابتدايي به گونه اي بازگشت به جهاد دفاعي مي كند، زيرا در حقيقت جهاد ابتدايي نيز يك نوع دفاع است، دفاع از حقوق خداوند و دفاع از حقوق انسان هاي مستضعف، بنابراين اگر قدرت هاي ستمگر و كافر بر مردمي مسلط شوند و مانع از گسترش توحيد گردند و با سلطه و استبداد، مال خدا را مال خود و بندگان خدا را بردگان خود بپندارند و در زمين فساد و تباهي را گسترش دهند، در اين صورت به حكم عقل، مبارزه با چنين افرادي واجب و ضروري است.

پي نوشت ها:

1. انفال (8) آية 39.

2. بقره (2) آية 190.

3. توبه (9) آية 6.

4. مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 7، ص 292.

5. همان، ج 2، ص 206؛ مرتضي مطهري، آشنايي با قرآن، ج 3، ص 219.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.