-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12778)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8970)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1570)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26328 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بعضي افراد به خانواده هاي معظم شهدا ميگويند اگر بچه هاي شما به جبهه نمي رفتند، گراني به وجود نمي آمد. خانوادة شهدا در پاسخ ميگويند: بچه هاي ما براي دفاع از اسلام و قرآن رفتند. اين مسئله چه حكمي دارد؟

فرزندان به وظيفة شرعي خود عمل كرده اند چون به فتواي همة مراجع محترم تقليد از جمله امام خميني در موقعي كه اسلام يا كشور اسلامي مورد هجوم واقع شود و به قدر كفايت نيروي مدافع نباشد، بر همة مسلمانانِ مكلّف واجب است كه براي دفاع، شركت و كمك كنند و مشروط به اجازة امام يا مرجع و يا هيچ كس ديگر نيست. چنانچه فردي در هنگام دفاع كشته شود، شهيد محسوب ميشود و غسل و كفن ندارد و ثواب عظيمي براي او در نظر گرفته شده است.[8]

دوست عزيز! شهيدان و جان باختگان و كساني كه در راه عدالت و آزادي مجاهده و جان فشاني كرده اند، در پيشگاه جامعه و ملت محترمند و خانوادة آنان نيز مورد احترامند. به فرمايش امام خميني خانوادة شهدا چشم و چراغ اين ملت اند.

از سوي ديگر خانوادة محترم شهدا بايد افتخار كنند كه چنين فرزنداني را در دامان پاك خود تربيت كرده اند كه بهاين شايستگي و لياقت هستند. اگر گاهي افرادي به خاطر عدم تربيت صحيح نق مي زننند و يا خداي ناكرده ملامت مي كنند، بدانيد كه از روي جهل و ناداني است. شايسته است خانوادة محترم شهدا در پاسخ آنها حوصله به خرج دهند و آنها را راهنمايي و ارشاد نمايند و به آنها بگويند: اگر مديران كشور به دليل عدم توانايي يا وضعيت بد اقتصادي نتوانند در وضع معاش و زندگي مردم بهبودي ايجاد كنند، آيا بايد شهيدان و جان باختگان راه خدا و يا خانوادة محترمشان را مذمت كرد يا مديران كشور را، يا هيچ كدام؟

چقدر جاي تأسف است كه اين بي خبران اين گونه سخن ميگويند، در حالي كه ميان تمام ملت ها و كشورها،كشته شدگان وطني، به عنوان سمبل هاي افتخار جامعه محسوب ميشوند و تنديسي آنان را به نام سرباز شهيد مي سازند و بالاترين مقام حكومتي آن كشور، از آن مكان ديدار كرده و اداي احترام مي كنند، حتي مهمانان بزرگ از ساير كشورها مانند رئيس جمهوران را براي اداي احترام به آن مكان مي آورند.

بعضي كشورها كه از اين سمبل ها تقديس و احترام مي كنند، كشورهايي هستند كه به مناطق ديگر حمله كرده و آنجا را اشغال كرده اند. مانند كشور ژاپن، در حاليكه كشور ما مورد تهاجم واقع شده و به سرزمين ما و ناموس ما و فرزندان و زنان اين كشور تجاوز كرده اند. دفاع از خود و كشور يك مسئلة عقلي است. فرزندان اسلام و وطن اسلامي،بستر گرم و راحت خود را ترك كرده و براي دفاع از وطن، شرف، ناموس، اسلام و ... به جبهه ها و جاهايي كه از شهر و ديار آنها بسيار دور بود، رفتند و جان خود را نثار كردند و اين كشور را از دست رژيم سفاك صدام نجات دادند كه سوداي فتح تمام ايران را داشت. كساني كه اين سخن را به خانوادة شهدا مزنند، يك لحظه تصور كنند كه الآن تمام كشور ما به دست رژيم صدام اشغال شده بود، آن وقت براي ما چه مي ماند؟! آيا همين ناني را كه الآن در دست داريم، از آنها گدايي نمي كرديم؟ آيا وضع تأسف بار مردم عراق را نمي بينند؟ آيا برايمان شرف و ناموسي مي ماند؟

متأسفانه يكي از چيزهايي كه بعضي دچار آن هستند، قدر نشناسي و ناسپاسي از نعمت هاي خداوند است و نعمت و بركت بسيار بزرگ شهيدان ما و عزت و افتخاري كه آفريده اند.

بنابراين، توصيه ميشود كه آنها را راهنمايي كنيد و در صورت قانع نشدن، به سخنان آنها بي اعتنا باشيد و به خود و شهيد خويش بباليد كه عزت و افتخار تمام ايران هستند.

تو با خداي خويش انداز و كار دل خوش دار

[7]آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، ص 99، س 329؛ آيت الله صافي، جامعالأحكام،ج 1،ص 273، س 942؛ آيت الله مكارم، استفتائات، ج 1، ص 101، س 239.

[8]امام خميني، استفتائات، ج 1، ص 493 و 504.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.