-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12890)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12778)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8970)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4738)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1570)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1413)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1232)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(993)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26329 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تعريف صحيح روشنفكري ديني را بيان فرماييد.

هر واژه اي معناي خود را دارد، و در ميان الفاظ و واژه ها، برخي جداي از معناي لغوي، بر اثر استعمال فراوان مردم (درست يا غلط) در جهت عكس و مخالف معناي وضعي به كار گرفته ميشوند. گاهي برخي از واژه ها بر اساس كثرت استعمال و شهرت فراوان، ديگر يادآور معناي وضعي خود نمي باشند، و كشف معناي اصلي، نيازمند لغت نامه و واژه شناسي است؛ يعني از موارد استعمال در كوچه و بازار، تا وضع لغوي و واژه ها، فرسنگ ها فاصله است. به اين گونه از استعمال هاي وارونه مسخ واژه ها اطلاق ميشود.

واژة روشنفكر و روشنفكري دچار مسخ فرهنگي گشته است، زيرا يك معناي مقدس وضعي دارد، و يك معناي بي ربط استعمالي.

معناي لغوي روشنفكري: روشنفكري از دو كلمة روشن و فكر و ياي نسبت تركيب شده، و مفهوم آن واضح است: فكري كه روشن است؛ نور دارد؛ تاريك نيست؛ با روشنايي ها اتصال دارد؛ يعني واقعيت ها را درك ميكند و واقع بين است. نيز سود و زيان خود را مي فهمد و دوست و دشمن را مي شناسد، هم چنين تاريكي و جهل را مي زدايد؛ نور ميدهد؛ روشنگر است و با فكر و جان روشن واقعيت ها را آن گونه كه هستند، مي نگرد و باور دارد.

روشنفكري به اين معني ايده آل همگان و آرزوي عارفان و پاكان است.

حضرت علي(ع) راه رسيدن به واقع بيني و روشنفكري را تقوا و پرهيزكاري معرفي ميفرمايد: كسي كه تقوا پيشه كند، و از خدا بترسد، خدا او را از فتنه ها رهايي داده، و نوري در دل تاريكي ها به او مي بخشد.

معناي اصطلاحي روشنفكري ديني: آن چه كه از سخنان روشنفكران ديني بر مي آيد و نيز از نقد هاي نوشته شده بر اين ها به دست مي آيد، اين است: روشنفكران ديني كساني هستند كه از مسايل علمي و فرهنگي نو و تازه جهان متأثر شده و باور هاي ديني را مطابق علم و فرهنگ روز تفسير مي كنند، و اين ميتواند خطري باشد كه متوجه مسايل و فرهنگ ديني شود و آموزههاي ديني را وارونه تفسير كند. آيا همه چيز ميتواند با دانش هاي جديد تحليل و تفسير شود؟ آيا مسايل ديني كه بسياري خارج از حوزة علوم تجربي است، ميتواند با علوم تجربي تفسير شود؟ حتي آيا عقل انساني قادر است همة مسايل را تحليل كند و به واقعيات و حقايق عالَم هستي و عالَم انساني راه يابد؟ اين راه در نهايت چيزي جز حذف دين و قوانين و آموزه هاي ديني نيست. روشنفكران امروزي بر اساس مباني تفكر غرب در جهان امروز مانند اومانيسم (انسان گرايي) و علم زدگي و عقل گرايي محض، در مورد مسايل و آموزه هاي ديني مي انديشند و در نهايت به حذف دين، يا التقاط مي رسند.

شهيد مطهري از اين قبيل روشنفكران به عنوان روشنفكر مآب ها، ياد كرده است. او در جايي ميگويد: در عصر ما مخالفت با تفكر و تعمق در مسايل ماوراء الطبيعي رنگ جديدي به خود گرفته است: رنگ فلسفه حسي. در جهان اسلام سابقة موج مخالفت با هر گونه تفكر و تعمق از طرف اهل حديث از يك طرف، موفقيت هاي پي در پي روش حسي در شناخت طبيعت از طرف ديگر، و دشواري تعمق و حل مسايل فلسفي از جانب سوم، گروهي از نويسندگان مسلمان را سخت به هيجان آورد، و موجب پيدايش يك نظريه تلفيقي در ميان آنها شد، مبني بر اين كه الهيات قابل تحقيق است، ولي در الهيات نيز منحصراً لازم است از روش حسي و تجربي كه براي شناخت طبيعت مورد استفاده قرار مي گيرد، استفاده كرد. ميگويند قرآن راه شناخت خداوند را منحصراً مطالعه طبيعت با روش حسي دانسته است. مؤلف دانشمند كتاب راه طي شده (مرحوم مهندس مهدي بازرگان) معتقد است راه خداشناسي منحصراً همان راه حس و طبيعت است... حقيقت اين است: راهي كه مؤلف دانشمند راه طي شده با كمال صفا و خلوص نيت طي كرده است، آن چنان بيراهه رفته است كه مجالي براي استدلال از راه نظامغايي كه دانشمندان به اقتباس از قرآن مجيد آن را راه اتقان صنع اصطلاح كرده اند نمي گذارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.