-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12682)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26336 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

منظور از اصل و فروع اخلاقي چيست؟ دستورهاي اخلاقي اسلام (حكمت ها و احاديث اخلاقي) بيان كننده اصول اخلاقي هستند يا فروع اخلاقي؟

براي روشن شدن مفهوم اصول و فروع اخلاقي لازم است اخلاق تعريف شود.

اخلاق جمع خُلْق بر وزن قفل، به معني قوا و سجايا و صفات دروني است كه با چشم دل ديده مي شود، نه با چشم سر. اگر چه در تعريف اخلاق ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد،[27] ليكن دانشمندان اسلامي در اين مطلب اشتراك نظر دارند كه مجموعة صفات روحي و خصوصيات دروني و ملكات باطني كه منشأ و مبدأ افكار وعقايد و گفتار و كردار و رفتار خوب يا بد مي باشد، اخلاق ناميده مي شود.

توضيح: انسانيت انسان به روح او است. هدف غايي و مقصد نهايي روح، تعالي جويي و تقرّب به حضرت احديت است. قوا و توانايي هايي كه روح براي تكامل و تعالي جويي در اختيار دارد، زياد است، ليكن همة قواي ظاهري و باطني زيرمجموعه و تحت فرمان چهار قوه و فرمانده قرار دارند كه عبارتند از: عقل، وَهْم، شهوت و غضب. اين چهار قوه اصول و مباني اوليه اخلاق، سرمنشأ همة صفات رذيله و بدي ها و ريشة همه سجايا و خير و خوبي ها هستند.

منظور از تهذيب نفس يا تزكية روح، در بحث اخلاق، به معني تربيت نمودن و رشد و هدايت نمودن قواي چهارگانه و شكوفا ساختن استعدادهاي آن ها در جهت تكامل و نيل به سعادت و كمال مطلق و تقرّب به حضرت حق تعالي است.

كار عقل، فهم و ادراك حقايق كلي است. از اين جهت آن را قوة عاقله يا عقل نظري مي گويند و با تهذيب آن، صفت حكمت به وجود مي آيد و آن نيز بر دو قسم است: حكمت نظري و حكمت عملي. از تهذيب قوة وهم يا عقل عملي، ملكة عدالت پديد مي آيد. از تهذيب قوة غضب، شجاعت روحي و قدرت نفساني ظاهر ميگردد. از تهذيب قوة شهود، حيا و عفت حاصل مي شود.

چهار صفت (حكمت، عدالت، شجاعت و عفت) اصول و مباني اخلاق حسنه شمرده مي شوند و ساير صفات و خُلقيات، به عنوان فروع اخلاقي، و ناشي از اين چهار صفت هستند. حكمت ها و احاديث اخلاقي اسلام -غالباً و بلكه همة آن ها - بيان كنندة فروع اخلاقي يا اخلاقي عملي هستند.

- جهت اطلاع و آگاهي بيشتر كتاب هاي زير را مطالعه كنيد:

1-اخلاق و تعليم و تربيت اسلامي، از زين العابدين قرباني.

2-اخلاق در قرآن، از آيت الله مكارم شيرازي و جمعي از فضلا.

3-معراج السعاده، مولي احمد نراقي، از ص 28 به بعد.

4-فلسفة اخلاق، شهيد مطهري.

5-اخلاق در قرآن، آقاي مصباح يزدي.

6-گفتار فلسفي اخلاق از نظر همزيستي و ارزش هاي انساني، از محمد تقي فلسفي.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.