-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(13356)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12896)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9005)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4740)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2478)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1573)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1416)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1235)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(994)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(872)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26339 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اين شايعات كه جنبش هاي اسلامي حماس، فتح و جهاد اسلامي مردمي نيستند، درست است؟ اگر دست است، به چه دليل و حقي آنان مردم غير نظامي اسرائيل را مي كشند؟ پس اسرائيلي ها هم حق دارند مردم غير نظامي را بكشند و اگر نيست، به چه دليل؟

در مورد قسمت اوّل سؤال كه مربوط به جنبش هاي اسلامي حماس، فتح و جهاد اسلامي است مي گوييم: با آن همه ظلمي كه به ملت فلسطين روا داشته شد، ملت فلسطين در آغاز به حكومت هاي عربي چشم اميد داشتند، امّا چون در عمل ديدند حكومتهاي عربي نه تنها با آنان همسو نيستند، بلكه با آمريكا (كه هم پيمان اسرائيل است) همسو هستند، از آنان مأيوس شدند و به صورت خود جوش به مبارزة جديدي رو آوردند. اين مبارزه (انتقاضه) جوششي است از ملت مظلوم فلسطين در برابر تجاوزات و وحشي گريهاي اسرائيل. در اين جوشش، تشكيلات و سازمان هاي مردمي براي مبارزه تأسيس شد، از جمله سازمان حماس كه رهبر آن شيخ احمد ياسين است كه مدت ها در زندان رژيم صهونيستي به سر برد. حيات اين سازمان، هم چنين حيات جنبش فتح و جهاد اسلامي به اين است كه از عمق جان، مردم فلسطين حمايت شوند. و مي شوند. تنها از طريق پايگاه مردمي است كه اين ها مي توانند انتفاضه ملت فلسطين را زنده بدارند [بهترين دليل براي مردمي بودن اين جنبش، حمايت هاي مردمي است. هر مبارزي از جنبش هاي اسلامي حماس، فتح و جهاد اسلامي كه به شهادت مي رسد، مردم فلسطين به صورت فعال و پرشور در تشييع جنازه آن عزيز از دست رفته شركت مي كنند و فرياد انتقام و تداوم راه او را سر مي دهند. آيا اين غير از مردمي بودن اين جنبش ها است، اگر غير مردمي بود، مي توانست با اين همه سركوب دوام داشته باشد؟با اين همه نشانه هاي مردمي كه انتفاضه فلسطين دارد، اگر كسي بگويد: مردمي نيست، مانند اين است كه در روز روشن بگويد شب است. اين گونه سخنان همانند آب در هاون كوفتن است.

در مورد قسمت دوم سؤال و چگونگي اين مبارزه مي گوييم: ملت فلسطين در طريق دفاع از ميهن و دين وظيفه دارند با اشغالگران مبارزه كنند. هم عقل مي گويد نبايد زير بار ستم رفت و هم دين اسلام. همان گونه كه بر ديگران ستم روا داشتن زشت است، زير بار ستم ديگران رفتن و پذيرش آن نيز جايز نيست و مي بايست مبارزه نمود. شيوه مبارزه با توجه به شرايط و موقعيت ها، متفاوت است. عِدّه و عُدّه و پاي بندي و عدم پاي بندي به اخلاق و انسانيت و عرف و قوانين بين المللي، شيوة مبارزه طرف مقابل را تعيين مي كند. اگر جوانان فلسطين به شيوة شهادت طلبانه در مبارزه رو آورده اند، بازتاب وحشي گري هاي اسرائيل است. در حالي كه حكومت غاصب و اشغالگر اسرائيل در ديرياسين، قانا، صدرا، شتيلا، جنين و ... با قساوت هر چه تمام تر مردم بي دفاع و غير نظامي فلسطين را به رگبار مي بندد و به زنان و كودكان رحم نمي كند، به اردوگاه هاي سازمان ملل كه در عرف بين المللي نوعي حريم امن محسوب مي شود و حمله به آن اردوگاه ها، حمله به تمام كشورها است، تجاوز مي كند و انواع سلاح هاي مدرن و پيشرفته، تانك و موشك و هواپيماي جنگي را بر ضد مسلمانان فلسطين به كار مي برد؛ يعني تمامي سلاح هايي كه در برابر يك ارتش مدرن و قدرتمند استفاده مي شود، در برابر غير نظاميان و ملت فلسطين به كار مي گيرد، يا بولدزرها خانه هاي مردم را بر سرشان ويران مي كند، با هليكوپترهاي جنگي ملت فلسطين را ترور مي كند، بر پير و جوان و زن و كودك رحم نمي كند، راستي ملت فلسطين چه واكنش مناسبي مي تواند داشته باشد؟! كسي كه زن و بچه و دوستش را كشته اند و خانه اش را ويران كردند، چه كار كند؟ بايستد تا بيايند واو را هم بكشند؟! اسرائيلي ها روزگار فلسطيني ها را سياه كرده اند.

ملت فلسطين بايد به صورتي، فرياد مظلوميت خويش را به گوش جهانيان برساند. اگر اسلام به مسلمانان توصيه مي كند كه حتي در جنگ اعتدال خود را حفظ كند، حال اگر اين ها پاي بند باشند، ولي دشمن پاي بند به هيچ اصولي نباشد، چه بايد كرد؟! گاهي ممكن است دشمن از پاي بندي به اصول اخلاقيِ طرف مقابل سوء استفاده كند.

در اين صورت تاكتيك هاي جنگي تغيير مي كند، مثل اين كه صدّاميان به شهرهاي ما موشك مي زدند، و خيال آنان راحت بود كه ايران با توجه به پاي بندي به اصول اخلاقي، به شهر هاي آنان موشك نمي زند. براي جلوگيري از اين ستم و به منظور حركت بازدارنده، ملت ما مي گفتند: موشك جواب موشك. حال برويم به سراغ ملت فلسطين. در حركت هاي شهادت طلبانة ملت فلسطين (كه گوياي عمق فاجعه و شدت رنج ملت فلسطين است) يك جوان فلسطيني حاضر مي شود بمبي به كمر ببندد و در جمع سربازان صهيونيست آن را منفجر كند و خودش قطعه قطعه شودو چند سرباز دشمن به هلاكت برسد، تا فريادش را جهانيان بشنوند و دشمن از جناياتش دست بردارد. راستي چرا جوان فلسطيني اين گزينه را انتخاب مي كند و حاضر مي شود كه خود تكه تكه شود؟ آيا او زندگي را دوست ندارد؟ اين آخرين گزينه است و راه هاي ديگر به رويش بسته است. اين ها تنها يك نفر نيستند كه بگوييم خوب يك نفر گاهي اوقات چنين مي شود و دست به انتحار مي زند، بلكه يك ملت است كه چنين راهي را برگزيده است، زيرا دشمني كه به هيچ اصول اخلاقي و قوانين بين الملل پاي بند نيست، و از ده ها قطعنامه بين المللي كه حتي در دست قدرت ها است، چشم پوشي مي كند و زبان او تنها زبان زور و قدرت و اسلحه مردن است، و به هر نوع ظلمي متوسل مي شودك جوان مظلوم فلسطيني مي گويد: من تنها راهي كه مقابل خود دارم، حركت شهادت طلبانه است؛ من تنها با شهادت خود مي توانم پاسخ گويم.

البته سياست سازمان هاي مبارز اين نيست كه غير نظاميان كشته شوند. اين ها ميكوشند سوژة نظامي پيدا كنند، و سربازان دشمن را از پاي در آورند. اما چون حركت خودجوش است و تصميم فرد شهادت طلب در انتخاب سوژه مؤثر است، ممكن است گاهي غير نظاميان هم كشته شوند، گرچه همان غير نظاميان به نوعي در جنايات نظاميان اسرائيلي شريك هستند، چون يا به سرزمين فلسطيني آمده و اشغال كرده اند يا از نظاميان با پول و ... حمايت مي كنند.

امّا قسمت سوم سؤال كه آيا اسرائيل هم چنين حقي را دارد، پاسخش اين مي باشد: اسرائيل خود غاصب است. خودش آغازگر اين خشونت ها است. او به هيچ اصول انساني پاي بند نيست. ده ها بلكه صدها قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل، شوراي امنيت و مجامع بين المللي بر ضدش صادر شده است و او هيچ اعتنايي به اين حرفها نمي كند. از اين رو اين سؤال بي مورد است كه اسرائيلي ها هم چنين حقي را دادند يا نه، چون اين حق، حق مظلوم است. نه حق ظالم. مثل اين كه دزدي به خانة فردي وارد شود و بعد بگويم او حق داشت كه صاحبخانه را بكشد، چون صاحبخانه داشت با هر وسيله از خود دفاع مي كرد!

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.