-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12445)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8957)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(991)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26344 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مگر اسلام كامل ترين و آخرين دين نيست؟ پس چرا اكثر مردم دنيا مسيحي هستند؟

آري دين اسلام آخرين و كامل ترين دين است. به گفتة قرآن پيامبر اسلام(ص) خاتم، يعني آخرين و گل سرسبد و زينت بخش سلسلة پيامبران است.

و دينش از زمان ظهور و بعثت پيامبر اسلام(ص) تا ابد، يگانه دين بر حق به شمار مي آيد. اين دين با تلاش هاي خالصانة پيامبر(ص)، اهل بيت و صحابة آن حضرت و تابعين و ... گسترش يافت و در كم ترين فرصت ممكن در سه قارة آسيا، اروپا و آفريقا رواج پيدا كرد و به مدت هزارسال بزرگ ترين تمدن تمدن بشري از خود به يادگار گذاشت.

همان گونه كه مسيحيت با ظهورش دين، يهود را نسخ نمود و يهوديان با جمعيت نوپاي مسيحيان درگير شدند، با ظهور دين اسلام، دين مسيح نسخ شد و برخي از مسيحيان به دين اسلام ايمان آوردند و برخي ديگر با جامعة نوپاي اسلامي به نزاع برخاستند و درگير شدند.

درگيري هايي كه بين مسيحيان و مسلمانان رخ داد، بسيار بود كه گاهي مسلمانان پيروز مي شدند و گاهي مسيحيان، مسلمانان به پيروي از پيامبر(ص) از هر وسيله اي براي پيروزي و ضربه زدن به دشمن استفاده نمي كردند، بلكه امور انساني واخلاقي را رعايت مي كردند. به عنوان مثال در زمان خليفة دوم كه سرزمين شام توسط مسلمانان فتح شد، مردم را در پذيرش دين اسلام اجبار نكردند. آن گاه كه حقانيت دين اسلام براي مردم روشن شد، از جان و دل به اسلام رو آوردند و مسلمان شدند. در جاهاي ديگر نيز چنين بود.

امّا در همين منطقه بعد از گذشت پنج قرن آن گاه كه اروپاييان جنگ هاي صليبي به راه انداختند و در منطقة خاورميانه به مدت دويست سال به جنگ و خونريزي مشغول شدند، رفتارشان به گونه اي ديگر بود. نسل كشي مسلمانان و جنايتي كه كرتكب شده بودند، به گونهاي بود كه قلم از نگارش آن شرمگين است. حال در همين منطقه بعد از پيروزي مسلمانان به رهبري صلاح الدين ايوبي، رفتارشان با مسيحيان به گونة خوبي بود. در منطقة اسپانيا وقتي كه مسلمانان پبروز شدند، مردم را در انتخاب دين مجبور نكردند، امّا آن گاه كه مسيحيان بر اين منطقه مسلط شدند، مسلمانان را به دريا ريختند و قتل عام نمودند. شبيه همين نسل كشي را در دهة گذشته در بوسني توسط صرب هاي مسيحي شاهد بوديم.

ممكن است بگوييد: اين ها به سؤال ربطي ندارد. آري به طور مستقيم ربطي ندارد، ليكن اينها را بدين جهت متذكر شديم كه معلوم شود فرايند مسلمان يا مسيحي شدن و مسأله اكثريت و اقليت، چيزي است و حقانيت دين چيزي ديگر. اين را نبايد با حقانيت دين مخلوط كرد. ممكن است دين بر حق باشد، ولي پيروانش به جهت عوامل گوناگوني كه در مسير هدايت بشر مانع ايجاد مي كند، در اقليت باشد.

در دورة تمدن اسلامي شايد بتوان ادعا كرد كه در آن دوره پيروان دين اسلام بر پيروان مسيحيت فزوني داشتند، امّا در دورة استعمار اروپا كه اروپائيان به دنبال جهان گشايي بودند، توانستند دين و فرهنگ خويش را در ديگر نقاط گسترش دهند. در دورة تمدن اسلامي كه سومين دورة تمدني بشر است، دين و فرهنگ غالب، دين اسلام بود. در دورة تمدني اروپائيان كه بعد از رنسانس تا آغاز قرن بيستم را شامل مي شود، دين و فرهنگ اروپائيان (مسيحيت) رواج يافت، ولي از يك قرن گذشته تا كنون كه دورة جديدي از تمدن بشري را مي گذرانيم، مسير حركت به نفع اسلام است. اگر در سي سال گذشته شمار مسلمانان حدود هفتصد ميليون تن بود، اكنون به بيش از دو برابر افزايش يافته است. اين روال ادامه دارد. امروزه بسياري از اروپائيان و آمريكائيان، به حقانيت دين اسلام پي برده اند و مدام بر جمعيت مسلمانان افزوده مي شود. طبق وعدة قرآن اين حركت به پيروزي قاطع اسلام بر ديگر اديان در هنگامة دولت مهدي(عج) ختم خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.