-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12881)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12289)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8948)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2474)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1564)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1409)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(988)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(867)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26346 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

آيا اصولاً خداوند همة غير مسلمانان را گرفتار جهنم و عذاب مي كند؟ پس كساني كه مانند ادبسون و ساير مخترعان خدمات بزرگي را نسبت به جامعه بشري انجام داده اند، چه مي شوند؟

خداوند كسي را به جهنم نمي برد، بلكه عمل بد انسان است كه او را به دوزخ مي كشاند. به ديگر سخن: جهنم جايگاه مجازات و كيفر بدكرداران است و در اين جهت فرعي نمي كند كه بدكار مسلمان باشد يا غير مسلمان اگر قرآن مي فرمايد: مجرمان را تشنه كام به جهنم برانيم.[18]

اما اعمال خوب غير مسلمانان. غير مسلمانان دو گروهند: گروهي مسلمان نيستند، ولي به خدا و آخرت ايمان دارند. اين گروه اگر اعمال خير را با انگيزة تقرب به خدا انجام داده باشند و در كار خود خلوص نيت داشته باشند، عمل هاي نيك آنان مقبول درگاه الهي است و استحقاق پاداش در آخرت را دارند.

گروه ديگر به خدا و آخرت ايمان ندارند. اين گروه اگر كارهاي خوب داشته باشند و اين كارها را با اين انگيزه كه چون خوب هستند، انجام داده باشند و انگيزة ديگري مثل نام دار شدن، جايزه گرفتن و ... نداشته باشند، كارهاي خيرشان از طرف خدا مهربان بي پاسخ نخواهد ماند. خداوند پاداش اعمال آنان را در دنيا و يا در آخرت به وسيلة تخفيف عذاب يا رفع عذاب خواهد داد.[19]

بنابراين مختصرعان و مكتشفان كه خدماتي ارائه داده اند، چنان چه انگيزه شان خالص باشد، از طرف خداوند پاداش خواهند گرفت.

پس از بعثت پيامبر اسلام(ص) تمام مردم مؤظف هستند از اسلام كه دين حق است، پيروي نمايند و ديني غير از اسلام پذيرفته نيست.[20]

غير مسلمان اگر در عدم پذيرش اسلام عناد داشته باشند، دين و اعمال شان مورد قبول نيست، ولي چنانچه مسلمان نبودن شان از روي عناد نباشد، بلكه از اين جهت باشد كه اسلام به گوششان نخورده و زمينه تحقيق هم نداشته اند، به گونه اي كه اگر اسلام به آنان عرضه مي شد مي پذيرفتند. به خاطر كفرشان معذّب نمي شوند، و مورد عفو و بخشش پروردگار قرار مي گيرند.[21] قرآن مي فرمايد: ما چنان نيستيم كه رسول نفرستاد (حجت تمام نشده) بشر را معذب كنيم.[22]

[18] مريم (19) آيه 86.

[19] مرتضي مطهري، مجموعة آثار،ج 1 (عدل الهي) ص 341 و 342.

[20] آل عمران (3) آية 85.

[21] مرتضي مطهري، مجموعة آثار،ج1، ص 289 و 293.

[22] اسراء (17) آية 15.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.