-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12889)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12674)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8959)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4736)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2477)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1568)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1412)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1231)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(992)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(870)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26348 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در كتاب ديني دوم دبيرستان ص 120 آمده است: احتمال بدهد امر و نهي او تأثير مي كند. پس اگر بداند اثر نمي كند، واجب نيست. اين جمله جاي بسي تعجب دارد، چون امر و نهي وظيفة مسلمانان است و انجام وظيفه ربطي به سود يا نفع و يا ضرر كردن ما ندارد.

واجب شدن امر به معروف و نهي از منكر مانند ديگر واجبات، شرايطي دارد كه از جملة آنها شرط مذكور است، ولي اين شرط براي افراد و موقعيت ها و موارد مختلف،متفاوت است. حضرت امام(ره) فرموده است: اگر معروف يا منكر از اموري باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مي دهد مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظة اهميّت شود و مجرّد ضرر مالي يا جاني موجب رفع وجوب نمي شود. پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورية اسلام، بر بذل جان و مال توقف داشته باشد، واجب است بذل آن.

اگر بدعتي در اسلام واقع شود، بر همة مسلمانان خصوصاً بر علماي اسلام اظهار حق و انكار باطل واجب است. اگر سكوت علماي اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائة ادب به علماي اسلام شود، واجب است اظهار حق به هر گونه اي كه ممكن است اگر چه بدانند تأثير نمي كند.

اگر احتمال صحيح عقلايي داده شود كه سكوت موجب مي شود كه امر منكري، معروف شود يا معروفي منكر شود. (يعني خوب، بد تلقي شود، يا بد، خوب تلقي شود)، بر همه واجب است، خصوصاً بر علما اظهار حقّ و اعلام آن و سكوت جائز نيست.

اگر سكوت علماي اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد وي گردد يا موجب جرأت او بر سائر محرمات شود، اظهار حق و انكار باطل واجب است اگر چه تأثير فعلي نداشته باشد.[1]

همان طور كه از اين فتواها معلوم مي شود، برخي از منكرات يا واجبات از اهميت ويژه اي برخوردارند كه نه تنها احتمال تأثير در آن شرط نيست،بلكه حتي نثار جان يا آبرو يا مال براي ام ربه معروف و نهي از منكر جايز بلكه واجب است، مثلاً امام حسين(ع) كه قيام او قيام امر به معروف و نهي از منكر بود، براي جلوگيري از منكر كه حلال شمردن محرمات الهي و تغيير اصل و حقيقت دين بود، جان خود فرزندان و اصحاب را تقديم نمود و فرمود: دن كان دين محمد لا يسقيم إلاّ بقتلي فيا سيوف خذيني؛[2] اگر برپايي دين محمد به جز با قتل من انجام نمي شود، پس اي شمشيرها مرا بگيريد.

بنابراين در بحث امر به معروف و نهي از منكر بايد ديد آن معروف و منكر چقدر ارزش دارد و چه مقدار بايد براي آن سرمايه گذاري كرد. براي اغلب منكرات كه در جامعه اسلامي رخ مي دهد مثلاً شخصي غيبت مي كند يا نماز نمي خواند يا دروغ ميگويد يا چشم چراني مي كند، در اين موارد احتمال تأثير، شرط است.

اگر ببينيم حرف ما تأثيري در او ندارد، لزومي ندارد تذكر بدهيم. البته ذكر اين نكته لازم است كه گاهي با گفتن يك نفر جلوي منكري گرفته نمي شود امّا اگر اوّلي بگويد، بعد دومي بگويد و سومي نيز بگويد، بسيار بعيد به نظر مي رسد كه تأثير نگذارد. در اين صورت بايد هر مسلماني كه با گناه برخورد مي كند، تذكر بدهد و نهي كند كه مسلّماً تأثير خواهد داشت. در اينجا اگر هر كسي از كنار گناه بگذرد و بگويد در گفتن من احتمال تأثير نيست، مسلّماً فساد و گناه فراگير مي شود و گناهكار بر گناه خود جرأت بيشتري پيدا مي كند.

[1] امام خميني، توضيح المسائل، ملحقات، مسئلة 2791 به بعد.

[2] جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، ص 252. اين فرمايش منسوب به امام حسين(ع) است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.