-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12886)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12370)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8952)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4735)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2476)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1567)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1410)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1228)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(990)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(869)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26350 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به راه هايي كه در مجلة معارف شمارة 55 ص 148 براي پي بردن به علاقه متقابل فرد مورد علاقه مان بيان شده، چنان چه ديدارها و رفت آمدها به قدري كم باشد كه از آن راه ها نتوانيم علاقه وي را كشف كنيم، از چه راه ديگري مي توان استفاده نمود؟

دگر دوستي و محبت به بندگان الهي در آيين مقدس اسلام مورد كمال توجه قرار گرفته و پيشوايان مذهبي اين خوي پسنديده را يكي از عوامل سعادت بشر و از وسايل جلب عنايات الهي دانسته اند. حضرت موسي بن جعفر(ع) فرمود: مردم روي كرة زمين پيوسته در رحمت و شفقت به سر مي برند تا وقتي كه يكديگر را دوست بدارند، و اداي امانت كنند، و رفتارشان بر وفق حق و حقيقت باشد.[10]

محبت به ديگري آن وقت ارزشمند است كه بر انگيزة عواطف پاك انساني باشد. چنين دوست داري حاكي از تعالي روان و نشانة صفاي روح و از مختصات انسان است. از اين رو صداقت كه يكي از صفات عالي انسان است، موجب استحكام دوستي و باعث ازدياد محبت مي گردد.

به نظر مي رسد چنانچه براي شما پي بردن به علاقة فرد مورد نظرتان از راه هايي كه در مجله بيان شده، ميسّر نمي باشد، بهترين راه اين است كه صادقانه در يكي از برخوردها يا به وسيلة نامه يا تلفن علاقةخود نسبت به وي را ابراز كرده، ضمناً علاقه وي نسبت به خود را جويا باشي، يا به واسطة دوست ديگري كه با هر دوي شما آشنا است، از علاقة او نسبت به خودت مطلع شوي.

البته حتماً مي دانيد كه دختران دوست خود را بايد از دختران انتخاب نمايند، نه از پسران، چون دوستي دختر و پسر نامحرم، افزون بر اشكال شرعي، مضرات و پيآمدهاي ناپسند خانوادگي، اجتماعي و اخلاقي براي هر دو به ويژه دختران دارد، حتي گاهي عواقب سوء غير قابل جبراني براي دختران در پي دارد، مگر اين كه با هم پيمان زناشويي ببندند كه از نوع دوستي زن و شوهر بوده و بسيار ارزشمند مي باشد و در مراتب بسيار والا است كه حتي از آيات و نشانه هاي الهي دانسته شده است.

[9] ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 4، ص 460.

[10] محمد تقي فلسفي، جوان، ج 2، ص 447، به نقل از مجموعة ورام، ج 1، ص 12.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.