-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12878)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(12189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8944)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4734)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2473)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1563)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1408)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1223)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(986)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(866)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26351 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

دربارة زندگاني محيي الدين عربي و وضعيت تحصيلي و علمي و معيشتي او توضيح دهيد.

ابوعبدالله محي الدين محمد بن علي بن محمد ... حاتم طايي عارف و متفكر اسلامي مشهور به شيخ اكبر بنا به روايت شاگرد برجسته اش صدرالدين محمد اسحاق قونوي در 27 رمضان المبارك سال 560 قمري در شهر مرسية اندلس چشم به جهان گشود. وي در آثار خود حكايت هاي عجيبي از سير فراني پدر، عمو، دايي ها و همسرش مريم نقل نموده است. وي شاگرد ابن عساكر، ابوالفرج جوزي، ابن مالك، حافظ ابوبكر محمد لخمي و ... بود. فقه، تفسير، حديث، علوم قرائت و ادبيات عرب را نزد اساتيد خود فرا گرفت.

وي به گفتة خودش در سال 580 به طريقت عرفان داخل شد و گزارش مبسوطي از احوال و مقامات صوفياني را كه ديدار نموده، در رسالة الدرّه الفاخره گرد آورده است. از او تأليفات زيادي نقل نموده اند در نامه اش به كيكاوس اوّل 240 تأليف از خود را نام برده است.

تا كنون بيش از شصت رسالة او به چاپ رسيده است. مهم ترين اثر وي كه به منزلة دائره المعارف بزرگي در عرفان محسوب مي گردد، الفتوحات المكيّه است. پس از اين كتاب فصوص الحكم وي از آثار مهم او است كه بيش از 120 شرح بر آن نوشته شده است. پاره اي از نوشتههاي او در زمينة قرآن كريم عبارتند از: الجمع و التفصيل في اسرار معاني التنزيل كه تا آيه 59 سورة كهف نوشته شده كه بيش از 60 جزء است. كشف الاسرار و هتك الاستار در بيست جلد و رحمه من الرحمن و ... .

محي الدين از معروف ترين دانشمندان صوفيه است كه به مذهب وحدت وجود گراييده، از اين رو مورد تكفير علماي عصر خود و پس از آن بوده است. او در سال 638 در دمشق در گذشت. البته مسئلة حلول چيزي نيست كه در آثار ابن عربي به صراحت ذكر شده باشد، بلكه اين برداشتي بوده كه بعضي علما، از عقيده او داشته اند.

در پايان به عرض مي رساند شايد جامع ترين نوشته اي كه اخيراً در مورد زندگي نامه و شرح حال محي الدين عربي نگاشته شده مقاله اي است كه در دائره المعارف بزرگ اسلامي به چاپ رسيده است. مي توانيد براي اطلاعات بيشتر به آن مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.